Klimaatbeperking kost 225 euro per aardbewoner

Maatregelen tegen de uitstoot van broeikasgassen zullen maar beperkte invloed hebben op de economische groei. Wil de opwarming van de aarde tot 2030 niet meer dan 2 graden Celsius bedragen, dan zal dat per wereldburger een slordige 300 dollar (225 euro) per jaar aan inkomsten kosten.

Dat heeft het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) becijferd in een vrijdag in Bangkok verschenen rapport. Het is het derde rapport dit jaar van het klimaatpanel van de Verenigde Naties. Het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP) heeft een leidende rol gespeeld bij de samenstelling van het rapport, waaraan 160 auteurs hebben meegewerkt.

Lang is verondersteld dat minder uitstoot van broeikasgassen ook minder economische groei betekent. Gezien de verwachting dat het gemiddelde inkomen per hoofd van de wereldbevolking in 2030 10.000 dollar zal bedragen (nu is dat 5500 dollar) is het financiële nadeel begrensd. Beperking van de opwarming tot 3 graden Celsius leidt tot een afname van het verwachte inkomen van 60 dollar. Bij de vergelijking is de temperatuur in 2000 als uitgangspunt genomen.

Volgens het rapport zal de uitstoot van broeikasgassen zonder strakker klimaatbeleid in 2030 vergeleken met 2000 met 25 tot 90 procent stijgen. De afgelopen 35 jaar zijn de emissies al met 70 procent toegenomen.Uitstoot van broeikasgassen