'Ex-asielzoekers moeten uit detentie'

Icoon BinnenlandsUitgeprocedeerde asielzoekers die vallen onder de tijdelijke uitzettingsstop mogen niet langer in vreemdelingenbewaring worden gehouden. Dat vindt de Stichting Rechtsbijstand Asiel (SRA). Advocaten van de stichting bepleiten bij de rechter de opheffing van de bewaring van deze groep.

Uitgeprocedeerde asielzoekers mogen alleen in bewaring verblijven als er zicht is op uitzetting. ,,Dat is er nu niet meer'', zegt Jacqueline Gomashi namens de SRA.

Onduidelijk is vooralsnog hoe groot deze groep precies is. Volgens Gomashi gaat het evenwel niet om heel grote aantallen. Welke gevallen pecies onder de tijdelijke stop vallen, is volgens Gomashi onduidelijk.

Zolang het kabinet demissionair is, hoeven er geen mensen uit het project Terugkeer gedwongen het land uit als sprake is van humanitaire bezwaren. Het terugkeerproject bestaat sinds 2004 en is bedoeld voor asielzoekers die onder de oude Vreemdelingenwet vallen. Deze groep heeft vůůr 1 april 2001 een eerste asielaanvraag ingediend en geen verblijfsvergunning gekregen.