'Politiek vergeet niet-islamitische allochtoon'

Allochtonen in Nederland die geen moslim zijn ergeren zich in toenemende mate aan de in hun ogen onevenredig grote politieke aandacht voor islamitische allochtonen. Dat zeggen twee prominente Tweede-Kamerleden met een grote allochtone achterban deze week in het weekblad Elsevier: John Leerdam (PvdA) en Kathleen Ferrier (CDA).

Door de grote aandacht die moslims krijgen raken zaken die Surinamers en Antillianen - maar ook bijvoorbeeld christelijke immigranten van Afrikaanse herkomst - na aan het hart liggen, ondergesneeuwd. Zowel Leerdam als Ferrier vinden dat de belangen van hun achterban worden geschaad door de onevenredig grote aandacht voor islamitische allochtonen.

CDA'er Kathleen Ferrier, dochter van oud-president Johan Ferrier van Suriname, zegt in Elsevier dat het integratiedebat steeds meer over religie gaat, en dan vrijwel uitsluitend over moslims. ''De grote groepen christelijke allochtonen in mijn achterban worden eigenlijk niet gezien en gehoord.'' John Leerdam, afkomstig van de Antillen: ''Overal waar ik ga of sta, word ik daarop aangevallen: dat de politiek doet alsof 'allochtoon' gelijk is aan 'islam'. Ik begrijp dat wel en ik ben het ook met ze eens.'' De PvdA'er voegt er aan toen dat veel leden van zijn achterban ook helemaal geen zin hebben om ''met het negatieve beeld dat van moslims bestaat'' te worden geassocieerd.

Volgens Ferrier betreft de groep niet-westerse allochtonen in Nederland die geen moslim zijn, zo'n 800.000 mensen. Zowel zij als Leerdam wijzen in Elsevier op de financiŽle consequenties van de politieke verwaarlozing van niet-islamitische allochtonen: ''er gaat te weinig overheidsgeld naar hun achterban.''