Bolkestein: integratieproblematiek onoplosbaar

Oud VVD-leider Frits Bolkestein ziet geen oplossing voor het integratieprobleem van moslims in Nederland. Deze sombere conclusie uitte de oud-EU-commissaris afgelopen vrijdag tegenover een verslaggever van Planet Internet, na een debat over immigratie in de VS.

Volgens Bolkestein heeft hij al in 1991, met zijn artikel 'Integratie van minderheden moet met lef worden aangepakt', gewaarschuwd voor de huidige problemen. Verder zei hij dat je moet kunnen zeggen dat er superieure en inferieure samenlevingen bestaan. ''Het grootste probleem is dat Europa blijk geeft van een ernstig gebrek aan zelfbewustzijn. En er schuilt een groot gevaar in het ontstaan van een meerderheid van moslimmigranten in de grote Nederlandse steden en de intolerantie binnen deze groep ten opzichte van de westerse samenleving'', aldus het VVD-erelid.

De harde toon waarop het integratiedebat momenteel gevoerd wordt, en waarop geregeld kritiek wordt geleverd, doet er volgens Bolkestein uiteindelijk niet toe: ''Het gaat om aantallen. Die aantallen zijn er nu eenmaal, die groeien alleen maar en die gaan niet meer weg.''

Met dank aan Eekje voor de submit.