Extraatje voor sportende agenten

Politieagenten bewegen nog niet genoeg vindt het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD), dus komen zij met een extra stimulans. Als een agent kan aantonen dat hij naast zijn baan als agent aan een sport doet, dan krijgt hij honderd euro netto cadeau.

Het KLPD wil collega's die sporten hiermee extra belonen omdat ze actief bezig zijn met hun gezondheid. Men kan aanspraak maken op de zogenaamde "sportbonus" als een lidmaatschapsbewijs van een sportvereniging kan worden overlegd.

Daarnaast kunnen de agenten die wel sporten maar niet ingeschreven zijn bij een sportclub of -school, of dit om wat voor reden dan ook niet kunnen bewijzen, een sportbudget van honderd euro aanvragen. Dit kan men dan gebruiken als inschrijfgeld voor een wedstrijd of sportkeuringen.

Wie niet aan het sportproject meedoet heeft recht op een gratis fit- en gezondheidstest van het KLPD. De sportbonussen worden gefinancierd uit de beschikbare gelden voor welzijns- en gezondheidsbevorderende maatregelen, waarover afspraken zijn gemaakt in de politie-CAO.