Probleem-jeugdwerklozen hard aanpakken

SolidArt had ons via de nieuws-submit te melden:

Volgens de vandaag gepubliceerde 'Taskforce Jeugdwerkloosheid' is ruim 10% van de werkloze jongeren al langer dan een half jaar op zoek naar een baan of heeft de moed opgegeven. Die groep redt het niet zonder intensieve begeleiding. De jongeren hebben bijvoorbeeld problemen met hun gezondheid, weten simpelweg niet wat voor werk ze willen of zijn zeer kieskeurig bij de banen die ze aangeboden krijgen.

De Taskforce, die is ingesteld door het ministerie van Sociale Zaken en Onderwijs, pleit ervoor werkweigerende jongeren hard aan te pakken, door fors op hun uitkering te korten of die zelfs helemaal te stoppen. Het Centrum voor Werk en Inkomen zou daartoe de gemeenten nauwgezet op de hoogte moeten stellen als jongeren niet meewerken bij het zoeken naar een baan. De bereidheid om een baan te accepteren blijkt groter te zijn als de jongelui hun uitkering dreigen te verliezen, zo heeft onderzoek uitgewezen.

Bij het CWI staan momenteel 44.000 werkloze jongeren (tot 23 jaar) ingeschreven.