Werkloosheid allochtonen flink gestegen

De werkloosheid onder allochtonen is de laatste jaren flink gestegen, zo laat het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) weten in haar vandaag gepubliceerde 'Jaarrapport Integratie 2005'. In 2001 was 9% van de allochtonen werkloos, nu is dat al 16%. Voornaamste reden is de economische malaise en het feit dat veel allochtonen tijdelijk werk hebben.

Het Planbureau zegt dat allochtonen nog steeds een grote leerachterstand hebben ten opzichte van autochtonen, maar dat ze wel bezig zijn met een inhaalslag.

Verder constateert het SCP dat Turken en Marokkanen wederzijds respect missen voor hun cultuur. Verder maken volgens het Planbureau veel Nederlanders zich zorgen over de positie van moslimvrouwen. De helft van de autochtone maar ook van de Turkse en Marokkaanse bevolkingsgroep vindt dat de westerse leefwijze niet samengaat met die van moslims. Zo'n 50% van de Turken en 30% van de Marokkanen is van mening dat Nederlandse vrouwen teveel vrijheden hebben.

Van de autochtone bevolking vindt 75% een allochtone partner voor het eigen kind bezwaarlijk. Maar ook onder Turken en Marokkanen wordt -veel meer dan onder andere allochtone groepen- een autochtone partner voor het kind als onwenselijk gezien.

Percentages
Ander cijfers zijn onder meer: 80 tot 90% van de Turkse, Marokkaanse en Surinaamse immigranten die in 2003 naar Nederland kwamen, deden dat om een gezin te stichten (huwelijk) of voor gezinshereniging. Van de Turken en Marokkanen trouwde in 2001 circa 90% met een partner uit de eigen herkomstgroep. Rond 60% van de partners werd uit het herkomstland naar Nederland gehaald. Antillianen trouwden in 2001 in ongeveer 50% van de gevallen met een autochtone Nederlander.

Meer dan 60% van de Marokkanen bidt vijf maal daags; bij de Turken is dit bijna 30%, terwijl een derde van hen nóóit bidt. Turken, Marokkanen en Somaliërs hebben in hun vrije tijd weinig contact met autochtonen. Iraniërs daarentegen zijn sterk op autochtonen gericht.

Het aantal asielzoekers daalde van circa 30.000 in 2000 tot ruim 9.000 in 2003.

Van jongemannen in de leeftijd van 18 tot 24 jaar wordt ruim 18% van de Marokkanen verdacht van criminaliteit. Bij Antilliaanse mannen van diezelfde leeftijd is dat ruim 13%, en bij autochtone Nederlandse leeftijdgenoten is dit bijna 4%.

Tenslotte: al sinds begin jaren negentig beoordeelt een groot deel van de Nederlandse bevolking de aanwezigheid van allochtonen als negatief. Ongeveer 50% van de Nederlanders vindt dat er teveel allochtonen in Nederland zijn en woont liever niet naast allochtone buren. De opvattingen over de multi-etnische samenleving lijken met de jaren steeds negatiever te zijn geworden, met name ten aanzien van moslims. Andersom heerst onder veel - met name hoogopgeleide - moslims zorg over het maatschappelijke klimaat.

Meer hier.