Troonrede: Nederland herstelt zich

Icoon politiek binnenland nieuws De Troonrede van dit jaar heeft een optimistischere toon dan in 2004. De ingrijpende maatregelen van de afgelopen jaren lijken haar vruchten af te werpen. Zo herstelt de werkgelegenheid zich en nemen winsten van bedrijven toe, daalt de criminaliteit en worden de wachtlijsten in de zorg korter.

Zojuist heeft koningin Beatrix dit heeft uitgesproken in de Troonrede. De komende jaren worden door de regering de effecten van de maatregelen verwacht. Afgesproken maatregelen krijgen daarbij voorrang.

Het laat de regering niet onberoerd dat het vertrouwen in de overheid is afgenomen. Tevens constateert ze dat in de samenleving in toenemende mate zorgen ontstaan. De regering is zich ervan bewust dat sommige maatregelen veel van mensen vragen. Op de langere termijn zijn ze nodig om Nederland gezonder te maken en het vertrouwen te herwinnen.

Ook werd de uitslag van het referendum over de EU-grondwet in de Troonrede aangehaald. Voor het kabinet is dit een moment van bezinning geweest.

Kort samengevat
Het kabinet heeft vier kernpunten in haar beleid. Zo wil ze bereiken dat Nederland veiliger wordt, er meer onderling respect komt, de arbeidsparticipatie toeneemt en dat de kwaliteit van de publieke sector toeneemt. Diverse organisaties zullen voor dit alles omgevormd worden en dat vraagt de inspanning van elke Nederlander.

Opvallend is dat in de Troonrede niet is gesproken over de koopkracht. Premier Balkenende lichtte kort toe dat er veel is gedaan om het financieringstekort terug te dringen. De Troonrede was dit jaar ook een stuk korter dan gebruikelijk.

Later meer

-----------------------------------------------------
Prinsjesdag wordt op verschillende onderdelen van FOK! besproken. Wil je discussiŽren over de inhoud van de Troonrede en de Miljoenennota, dan kun je in het Politieke topic terecht. Wil je het hebben over de geschiedenis en de gewoonten tijdens Prinsjesdag, dan kan dat in het topic in Cultuur en Historie.
Tevens is er een blog geplaatst op de weblog over Prinsjesdag.
Submitter:  Bron: FOK! (diversen)