'Mohammed B. moet ge´soleerd worden'

PIM4EVER had ons via de nieuws-submit te melden:

Het Openbaar Ministerie heeft aan minister Piet Hein Donner van Justitie gevraagd wat de mogelijkheden zijn om te voorkomen dat Mohammed B. na zijn veroordeling doorgaat met het verspreiden van radicale teksten. Tijdens zijn voorarrest heeft het OM twee geschriften van B. onderschept, die hij in de cel had geschreven. Het ging om deel 5 van De grondwet van een fundamentalist - de eerste 4 schreef hij voor de moord op Theo van Gogh - en een gedicht van twee kantjes waarin hij Osama bin Laden citeert en moslims opriep de strijd aan te gaan.

Ook bleek dat B. tijdens zijn verblijf in het Pieter Baancentrum heeft geprobeerd geloofsgenoten aan zich te binden. Hij gaf twee islamitische mannen op zijn afdeling les uit de koran, leende gewelddadige teksten aan hen uit en zonderde zich tegen de regels met hen af. Het PBC concludeerde daaruit af dat B. doorgaat met het rekruteren voor de jihad. Zo probeerde hij in het PBC vergeefs een Turkse medegevangene te ronselen. ''Ben jij bereid te sterven en doden voor Allah?'', vroeg B. volgens het Algemeen Dagblad aan de Turk. ''Nee'', antwoordde die. ''Dan ben je geen goede moslim'', zei B. en liep boos weg.

Voorarrest
Zolang een iemand nog niet is veroordeeld, in voorarrest zit, is het voor justitie relatief makkelijk om een gedetineerde beperkingen op te leggen. Wanneer iemand is veroordeeld wordt dat een stuk moeilijker. In principe mag iedereen in Nederland incluis gedetineerden, stukken schrijven, publiceren en verspreiden. Alleen bij aanzetten tot haat of oprui´ng is het mogelijk op te treden. Bewaarders kunnen een gevangene als sanctie wel beperkingen opleggen en in afzondering zetten, maar dat kan alleen tijdelijk.

Voorlopig zou Mohammed B. nog wel beperkt kunnen worden in zijn doen en laten na zijn veroordeling, omdat er in het kader van het onderzoek naar de activiteiten van de Hofstadgroep, nog een onderzoek tegen hem loopt. Maar op een gegeven moment is ook die mogelijkheid voorbij. Vandaar dat het OM wil weten hoe ze B., en andere jihadwervers, beperkingen kunnen opleggen wanneer ze zijn veroordeeld.

Tweede Kamer
Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft inmiddels laten weten dat Mohammed B. na zijn veroordeling, van zijn medegevangenen moet worden ge´soleerd. CDA, VVD, D66, PvdA en de Groep Wilders willen zo voorkomen dat B. straks andere gedetineerden gaat ronselen voor het moslimextremisme. Gedacht wordt aan maatregelen als het alleen laten luchten, het verbieden van contacten met medegevangenen of het volledig controleren van zijn internet-, telefoon- en postverkeer. Als er binnen de reguliere gevangenissen geen ruimte is om B. ge´soleerd op te sluiten, dan kan er worden uitgeweken naar de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught, meent een Kamermeerderheid.

Het is wellicht ook mogelijk dat B. op een speciale afdeling wordt geplaatst. Minister Donner kan dat doen ''bij alle gedetineerden die bijzondere opvang behoeven''.