Hirsi Ali steunt acties politie

PIM4EVER had ons via de nieuws-submit te melden:

Tweede-Kamerlild Ayaan Hirsi Ali vindt dat minister Johan Remkes van Binnenlandse Zaken agenten een loonsverhoging moet geven. Volgens de politica staat er zowel in het VVD-verkiezingsprogramma als in het regeerakkoord dat er meer moet worden uitgegeven aan veiligheid. ''Daar maakt de politie onderdeel van uit, dus Remkes moet gewoon betalen'', aldus Hirsi Ali, die met deze uitlatingen rechtlijn tegenover haar partijgenoot Remkes komt te staan.

Dat de politie nu actie voert tegen de dreigende verslechtering van hun arbeidsvoorwaaarden, kan op begrip van het Kamerlid rekenen: ''Ik vind het heel goed dat ze voor zichzelf opkomen. Dat moeten wij, als de rest van Nederland, ook doen. Remkes moet gewoon betalen. Wat de politie vraagt, is niet zo onbescheiden.''

Hirsi Ali houdt zich in de Kamer onder meer bezig met het integratievraagstuk. Op die wijze komt ze geregeld in contact met de politie: ''Ik zie waar andere organisaties het laten liggen op het gebied van eerwraak en huiselijk geweld, dat hét de politie is die dit soort dingen wel aanpakt. Ze krijgt er steeds meer taken bij. Daarom is het heel onverstandig om nu op de politie te bezuinigen. Bovendien neemt de misdaad en de agressie op straat toe. Agenten komen daar juist het meest mee in aanraking. Ze krijgen hier niet de waardering die de politie in andere Europese landen wel krijgt''.