Balkenende hekelt negativisme Nederlanders

calvobbes had ons via de nieuws-submit te melden:

Icoon politiek binnenland nieuws Volgens premier Jan Peter Balkenende moeten Nederlanders een stuk positiever in het leven gaan staan. Daarom roept hij in een vraaggesprek met de De Volkskrant op tot een nieuw positivisme in Nederland. "Negativisme leidt tot niets. Eigenlijk is Nederland een land waar je geweldig trots op kunt zijn", zo zegt hij.

De premier zegt zich in het vraaggesprek te ergeren aan de houding van de Nederlandse samenleving. "Het past ook niet bij Nederland. Dit was het land dat de wereldzeeën ging bevaren. We wilden verder komen en we hebben geweldige wetenschappers voortgebracht. Er zijn ook prachtige initiatieven. Dat wordt vaak vergeten. We moeten af van dat negativisme. Kies alsjeblieft voor positieve energie."

Volgens de premier is dit te realiseren. "Wij houden elkaar in Nederland soms zo bezig met de negatieve ontwikkelingen. Kleine verschilletjes, hypes, het opblazen van tegenstellingen. Ik geloof dat mensen langzamerhand door beginnen te krijgen dat we daarin doorschieten. Wat brengt het ons eigenlijk? Wat brengt het ons als we de tegenstellingen nodeloos vergroten?"

Hoewel de verdraagzaamheid binnen Nederland is afgenomen en radicaliserende moslims op het toneel verschenen, ziet de premier er het positieve van in. "Ik zie heus wel dat er heel kritische ontwikkelingen zijn. Om die reden zeggen wij: de verschillende groepen in het land, christenen, humanisten, islamieten en anderen, moeten één zijn in hun afwijzen van terreur en geweld."

Particuliere initiatieven om het tij te keren steunt Balkenende dan ook van harte. "We moeten de spiraal van het negativisme doorbreken. Het is nodig om respect voor elkaar ook echt zichtbaar te maken". Zo kocht de premier gelijk een hele doos polsbandjes om uit te delen in de ministerraad.