Mogelijk teerlong op pakje sigaretten

De kans bestaat dat vanaf 2006 afschrikwekkende foto's op pakjes sigaretten zullen worden afgebeeld. Minister Hoogervorst van Volksgezondheid zal daar later dit jaar een beslissing over nemen.

De foto's die wellicht op de pakjes gaan verschijnen zijn bijvoorbeeld zwaar aangetaste longen, een keeltumor of een lege kinderwagen ('roken vermindert de vruchtbaarheid'). De afbeeldingen komen bij de al bestaande waarschuwende teksten.

Vorig jaar opperde de commissie milieu en volksgezondheid van het Europees Parlement al dat in de EU rottende rokerslongen op pakjes zouden moeten worden afgebeeld, omdat dit in Canada een zeer succesvol afschrikmiddel is gebleken. België heeft al besloten tot invoering van de foto's.


Links het resultaat van roken.