Donner: 'Uitspraken Wilders kletskoek'

Geert WildersMinister van Justitie Piet Hein Donner bestrijdt dat de veiligheid van het onafhankelijke Kamerlid Geert Wilders momenteel onvoldoende gewaarborgd is in het parlementsgebouw. Wilders klaagde in het interview over tegenstrijdige adviezen. Hij heeft aangekondigd deze week niet in de Kamer te willen verschijnen, omdat hij zich op zijn zetel vlak onder de publieke tribune niet veilig voelt.

Volgens Wilders is hem door de Nationaal Coördinator Bewaking en Beveiliging (NCBB) geadviseerd tijdelijk het land te verlaten. Donner zou het Kamerlid in een persoonlijk gesprek hebben aangeraden dat juist niet te doen, omdat door publicitaire ophef bij terugkomst juist een grotere dreiging kan ontstaan. Wel wekte Donner volgens de voormalige VVD'er de suggestie dat problemen zouden kunnen worden opgevangen als hij na een periode van afwezigheid zou aankondigen uit de politiek te stappen.

Donner geeft toe eind november een gesprek te hebben gehad met het bedreigde Kamerlid, maar zegt hem te hebben gegarandeerd alles te doen om hem te beschermen. De minister zegt eerder zelf af te treden dan een Kamerlid te adviseren weg te blijven. Hij toonde zich onaangenaam getroffen door het interview. "Het is hinderlijk dat ik de weergave van een vertrouwelijk gesprek over beveiliging vervolgens in de krant lees", aldus Donner.

Ook uitspraken over de veiligheid van nieuwe leden van de op te richten politieke partij zijn volgens de minister onjuist. De AIVD zou mogelijke kandidaten ontraden zich bij Wilders aan te sluiten. Donner noemt dit 'van de zotten'. "Mij is daar niets van bekend. Ik heb zelfs geen enkel gegeven over namen op die lijst." Volgens Tweede-Kamervoorzitter Frans Weisglas krijgt Wilders een andere plek in het parlement toegewezen op het moment dat daar door de beveiliging om wordt gevraagd. Dat zou tot op heden echter niet gebeurd zijn.