FNV: verplicht werkgevers allochtonen aan te nemen

Icoon economisch nieuws Als het aan de vakcentrale FNV bondgenoten ligt, moet het kabinet een quotumregeling gaan invoeren die werkgevers verplicht een bepaald percentage allochtonen in dienst te nemen. Volgens vice-voorzitter A. Jongerius is dit een goed moment voor zo'n regeling, omdat de hoge werkloosheid onder allochtonen 'niet meer te verkopen is'.

De werkloosheid onder het allochtone deel van de bevolking was vorig jaar volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 14 procent, terwijl de werkloosheid onder de autochtone bevolking slechts 4 procent was.

Er is in het verleden al vaker gesproken over een dergelijke maatregel. Volgens Jongerius is de werkloosheid onder allochtonen ook slecht voor de integratie. "Werk is juist hťt middel tot integratie."