Providers verwijderen websites te snel

Icoon Digital nieuwsHet merendeel van de providers grijpt te snel in bij klachten over websites en gaat te gemakkelijk over tot radicale maatregelen als het verwijderen ervan. Ook als deze ongegrond blijken te zijn. Dit is de conclusie van Bits of Freedom dat een onderzoek deed naar de praktijk van notice en takedown bij internetproviders.

Bits of Freedom zette bij tien providers een uit 1871 afkomstige tekst van Multatuli, het pseudoniem van E.D. Dekkers, online. Vervolgens werd door een zogenaamd 'juridisch adviseur van het E.D. Dekkers Genootschap', via een gratis hotmailadres, bij de providers een klacht ingediend over het auteursrecht van de tekst. Ondanks dat het auteursrecht op de werken van Multatuli al sinds 1957, zeventig jaar na diens overlijden, verstreken is en de mail afkomstig was van een twijfelachtige klager werd de tekst door zeven van de tien providers verwijderd.

Een Europese richtlijn voor elektronische handel uit 2000 geeft aan dat een provider zware claims riskeert wanneer een site materiaal bevat waarvan men 'redelijkerwijs behoort te weten' dat het een onrechtmatig karakter heeft. Maar omdat aan de boordeling en de te volgen procedures verder geen regels zijn verbonden blijkt een en ander in de praktijk te leiden tot 'cowboy-rechtspraak'.

-
Het complete onderzoek vind je hier.