Studeren wordt fors duurder

Legolas_Greenleaf, Icekool, vererita, een anonieme FOK!ker en 1034247 tipten ons via de nieuws-submit:

Icoon politiek binnenland nieuws Uit de nieuwe kabinetsplannen blijkt dat studeren flink duurder gaat worden. Zo zal het collegegeld in 2006 en in 2007 met honderd euro worden verhoogd. Het eerdere plan om de OV-kaart te moeten terugbetalen is geschrapt. Deze maatregelen zijn onderdeel van een omvangrijk bezuinigingspakket van 750 miljoen euro. Studenten brengen hiervan 150 miljoen euro in het laatje.

Voor coalitiepartij D66 zijn de maatregelen in het hoger onderwijs moeilijk te behappen. De partij had de kenniseconomie tijdens haar verkiezingscampagne als speerpunt. Veel partijleden vinden het onbegrijpelijk dat een speerpunt als de kenniseconomie zo hard moet worden getroffen.

Met name de omzetting van de OV-kaart van een gift in een lening was een heikel punt. In de jaren negentig werd er fors op de studiebeurs gekort in ruil voor de OV-kaart. Destijds werd hier hevig tegen geprotesteerd. Wederom wordt er dus in feite op de studiebeurs gekort. Na bezwaar van D66 is dit uiteindelijk toch geschrapt.