Nederlander weet weinig over EU

Uit een enquête van TNS NIPO is gebleken dat een kwart van de Nederlanders niet weet dat de Europese Unie er in mei tien lidstaten bij krijgt. Eén op de zes mensen heeft zelfs moeite om een land te noemen dat op dit moment deel uitmaakt van de EU.

Van de Nederlanders die wel iets weten over de uitbreiding weten de meeste mensen maar een aantal nieuwe leden te noemen. Gemiddeld kent men twee nieuwe leden, waarbij Tsjechië, Polen en Letland het vaakst worden genoemd. Van Slovenië, Cyprus en Malta weet bijna niemand dat het gaat toetreden.

Maurice de Hond hield een onderzoek over de betrokkenheid van de Nederlanders bij Europa. Een kwart van de Nederlanders zou zich betrokken voelen. 63 procent van de inwoners van ons land weet dat er in juni verkiezingen worden gehouden voor het Europese Parlement.