Verdonk geeft niet toe aan Pronk

Een minderheid in de Tweede Kamer probeerde vanmiddag minister Verdonk van Vreemdelingenzaken en Integratie er toe te bewegen haar ruzie met de voorzitter van Vluchtelingenorganisaties Nederland (VON), Jan Pronk, bij te leggen; de Kamerleden De Vries (PvdA) en Marijke Vos (GroenLinks) drongen daar op aan. Verdonk gaf echter aan dat ze niet van plan is nog actie te ondernemen. De rest van de Kamer drong verder niet echt aan op stappen van de minister.

Volgens Verdonk heeft zij steeds haar hand naar hem uitgestoken en hoeft Pronk slechts zijn excuses te maken voor het gebruik van het woord ''deporteren''. Ze wees erop dat Pronk in NOVA tot tweemaal haar asielbeleid als deportaties van vluchtelingen kenschetste, terwijl de interviewer hem wees op de bedenkelijke betekenis die het woord heeft.

Pronk liet eerder deze week weten dat hij vrijdag zal opstappen als hij persona non-grata blijft op het ministerie van Verdonk. Zoals het er nu voor staat zal Pronk inderdaad zijn functie gaan neerleggen. Gisteren liet Verdonk al weten dat ze Pronks mogelijke vertrek van harte zou toejuichen.