Situatie Stein stabiel, maar gevaar blijft bestaan

De situatie rond de dijk bij het Julianakanaal in Stein, waarvan gisteren een gedeelte verzakte, is stabiel, maar het gevaar van een doorbraak is nog niet geweken. Reddingsbrigades Nederland is gevraagd om paraat te zijn voor het geval de dijk wel doorbreekt. Zij kan met diverse vaartuigen mensen over water vervoeren.

Afgelopen nacht is Rijkswaterstaat bezig geweest om de dijk met grote zandzakken te verstevigen. Het probleem hierbij was dat dit aanvankelijk alleen vanaf het water kon plaatsvinden. Vandaag zal het plaatsen van zandzakken worden voortgezet. Het waterpeil van het Julianakanaal is inmiddels met 1,20 meter gedaald, zodat de druk op de dijk vermindert.

Uit een inspectie van de dijk, vanmorgen door Rijkswaterstaat, is gebleken dat geen andere zwakke plekken in de dijk zitten. Burgemeester Meijer van Stein heeft dit zojuist op een persconferentie verklaard. Op basis daarvan concludeert hij dat de verzakking die gisteren plaatsvond, incidenteel is en dat de dijk niet over de hele breedte zwak is.

De ruim vijfhonderd geëvacueerde bewoners hebben nog niet gehoord wanneer zij weer naar hun huizen kunnen terugkeren. Dat horen ze pas op z'n vroegst in de loop van de middag, omdat dan méér bekend is over de toestand van de dijk. De burgemeester van Stein heeft verklaard dat bewoners pas kunnen terugkeren als het gat in de dijk is gedicht. Ook kan dan pas worden gestart met een onderzoek naar de oorzaak van het verzakken van de dijk.