Gemiddeld 6 vloeken per kinderboek

Blind_Guardian en DeepBass909 hadden ons via de newssubmit het volgende te melden:

Uit een onderzoek van de Bond tegen het Vloeken en De Kinderboekenwijzer is gebleken dat er in kinderboeken veel gescholden en gevloekt wordt. Gemiddeld staan er in één kinderboek bijna zes vloeken. Onder deze vloeken vallen echter zowel vloeken waarin de naam van God voorkomt, scheldwoorden, verwensingen en schuttingwoorden.

Bij het onderzoek zijn boeken gebruikt van onder andere J.K. Rowling (Harry Potter), Carry Slee, Thea Beckman, Sjoerd Kuyper, Roald Dahl en Paul van Loon. In het boek 'Schijndood' van Simone van der Vlugt wordt met zestien keer het meest gevloekt. In 'De Griezelbus 5' staan de meeste schuttingwoorden, namelijk 31. De boeken waarin het meest gevloekt en gescholden wordt zijn van achtereenvolgens Paul van Loon, Sjoerd Kuyper, Francine Oomen, Simone van der Vlugt en J.K. Rowling.

De meestgebruikte vloeken waren 'God' en 'verdomme'. Als schuttingwoorden werd vooral 'shit' gebruikt en de populairste scheldwoorden zijn 'eikel' en 'trut'.

Overigens zijn de meeste boeken van Christelijke uitgeverijen grotendeels vloekvrij. In deze boeken is slechts 0,19 grove taaluiting per boek te vinden. Bij niet-Christelijke uitgeverijen ligt het gemiddelde op 8,16.