Eerste prototype Quantum Crypto computer

Zarc.oh had ons via de newssubmit het volgende te melden:

Boffins is een stap dichterbij gekomen voor een praktische implementatie van de Heilige Graal der encryptie (quantum cryptografie) door sleutels over een 67km-lang glasvezel netwerk te sturen.

Tot nu toe is er alleen met het idee gespeeld van quantum cryptografie in natuurkundige laboratoria. Nu heeft een team van de University of Geneva and Swiss electronics company id Quantique gedemonstreerd wat te boek staat als het "prototype van een volledig geÔntegreerde quantum-encryptie machine" gebruik makend van een telecommunicatie netwerk.

Andere wetenschappers zijn al begonnen om te kijken hoe de quantum sleutels over een satelliet- of wireless netwerkverbinding gedeeld kunnen worden.

Richard Hughes en zijn collegaís van de Los Alamos National Laboratory in New Mexico, en vele andere teams zijn aan het werk om nieuwe manieren te vinden om verzonden quantum sleutels door middel van fotonen te delen, zodat het verzonden kan worden over een radio netwerk.

Hughes heeft geen illusies over de moeilijkheid van deze taak.

"One must face the much more challenging problem of transmitting the quantum key distribution (QKD) fotonen through the atmosphere and reliably selecting them out from the huge background of light that is present even at night," zo vertelde Hughes.

De laaste stap om een onbreekbare code te ontwikkelen staat in de laaste editie van de New Journal of Physics, die gepubliceerd wordt in de Institute of Physics and the German Physical Society.

Boffin note

Quantum cryptografie is een geavanceerde code technologie, die in principe niet te kraken is. Om dit beter te verklaren gaan we er van uit dat twee partijen (Alice en Bob) een beveiligde boodschap willen uitwisselen over een onbeveiligd kanaal (zoals Internet), dat afgeluisterd wordt door een luistervink (Eve).

Als Alice haar sleutel naar Bob stuurt in een speciale ordelijke lichtgolven, of fotonen, dan houdt de wet van quantum physics Eve tegen om de sleutel uit te lezen, zonder dat Alice en Bob er achter komen.

De wet van quantum physics vertelt dat een luistervink niet de inhoud van een lichtgolf of foton kan meten zonder de eigenschap te veranderen. Dit houdt in dat de legitieme zender (Bob) kan testen of een boodschap onderschept is door een luistervink tijdens een zending over een kanaal (Internet). Alice kan sleutels negeren net zolang er een door komt die Eve gemist heeft.

In contrast tot methodes gebaseerd op codes, zijn sleutels die gevormd zijn door quantum cryptografie compleet onkraakbaar.