BNN Fake-Maxima Chat ook al overbelast?

thaduck had ons via de newssubmit het volgende te melden:

Donderdagmiddag leek het erop dat zelfs de door 3 FM georganiseerde Maxima-Chat overbelast zou raken. 3 FM hield een online 'Fake Maxima' chat en de chatserver viel een paar keer uit. Onrustige chatters vreesden voor weer een DoS-aanval, zoals bij de ''echte'' chat het echtpaar.

Na enkele onderbrekingen bleek alles gelukkig mee te vallen en de schade bleef beperkt tot enkele minuten uitval van de chatbox.

Zie ook:
Koninklijke chatsessie gesaboteerd