Draai om de oren moet worden verboden

Er moet een verbod komen op fysiek geweld binnen het gezin. Dat stelt G. van Harten, hoofd van het Advies- en meldpunt kindermishandeling Gelderland. Hij wil daar bij de Tweede Kamer op aandringen.

Volgens Van Harten is een opvoedende tik in ons land heel normaal. Het voorbeeld van Zweden spreekt hem echter meer aan. Daar is het slaan van kinderen binnen gezinnen al meer dan twintig jaar is verboden en komt fysieke mishandeling in het gezin bijna niet meer voor. Ook het geweld op straat is verminderd.

Van Harten wijst er op dat onderzoek heeft aangetoond dat slaan slecht is voor het kind. Er zijn ook andere manieren om grenzen te stellen.

Met dank aan Broekske voor de tip!