EU akkoord over tegengaan oneerlijke import

De Europese economie krijgt een betere bescherming tegen oneerlijke handelspraktijken van landen als China. Het Europees Parlement en de EU-lidstaten bereikten dinsdag in Straatsburg een akkoord over maatregelen die dumping moet tegengaan van goederen die onder de marktprijs worden aangeboden.

Kern van de wetgeving is een nieuwe methode waarmee de Europese Commissie kan bepalen of de markt wordt verstoord. Als dat wordt vastgesteld kunnen heffingen worden opgelegd. Dat kan zijn vanwege staatssubsidies, maar ook wordt gekeken of de productie wel voldoet aan de internationale arbeids- en milieustandaarden.

De EU gaat deze methode hanteren voor alle landen die lid zijn van de Wereldhandelsorganisatie. De unie zegt hiermee vrije én eerlijke handel te drijven en tegelijkertijd duizenden banen te beschermen. De wet wordt nog dit jaar van kracht.

EU akkoord over tegengaan oneerlijke import
EU akkoord over tegengaan oneerlijke import (Foto: ANP)