Buma/Stemra betaalt niets terug

Juridisch gezien lijkt Buma/Stemra het recht aan haar zijde te hebben, maar moreel gezien is het op z'n minst laakbaar dat ze pertinent weigeren de mensen die - op basis van eerder gegoochel van het auteursgraaiersclubje - onnodig licentiekosten betaalden terug te betalen.

In een brief, welke de PiratenPartij op haar site publiceert, stelt commercieel medewerker Gabor Hendriks: "Deze licentieovereenkomsten zijn rechtsgeldig tot stand gekomen en zijn niet vernietigbaar, noch op enige grond te ontbinden. Voor de gedane betalingen vormen de overeenkomsten een voldoende en duidelijke juridische grondslag."

In een arrest van het Europese Hof werd onlangs bepaald dat een hyperlink of embed naar vrij beschikbaar materiaal niet inbreukmakend is, noch een nieuwe openbaarmaking. Dergelijke linkjes zijn daarmee zonder licentieheffingen gewoon toegestaan.

Buma/Stemra is echter "niet voornemens om de door u betaalde vergoedingen [...] terug te betalen. In het licht van het Svensson-arrest heeft Buma/Stemra wel besloten vooralsnog geen licentievergoedingen meer te incasseren uit hoofde van de overeenkomsten met radioportals. Daarbij is Buma/Stemra ervan uitgegaan dat u als radioportal daartegen geen bezwaar zou hebben." Let vooral ook op het woordje 'vooralsnog' dat aan lijkt te geven dat Buma/Stemra in de toekomst alsnog zal proberen mensen financieel uit te persen voor het embedden van, of linken naar openbare zaken als radiostreams en youtubefilmpjes.