Anne Frank-expert David Barnouw kritisch op onderzoek naar verrader: "Hij is een van de velen"

Volgens Anne Frank-specialist David Barnouw blaast het coldcaseteam, dat de Joodse notaris Arnold van den Bergh aanwijst als de verrader van Anne Frank, te hoog van de toren. Barnouw stelt dat er geen sluitend bewijs is en dat de notaris niet meer is dan een van de vele verdachten die de onderduikers van het Achterhuis verraden kunnen hebben.

Een internationaal coldcaseteam wijst na zes jaar onderzoek een Joodse notaris aan als verrader van Anne Frank en de andere onderduikers in het Achterhuis. Volgens de onderzoekers is het hoogstwaarschijnlijk Arnold van den Bergh die dit deed om zichzelf en zijn gezin te redden.

Een sleutelrol in dat onderzoek speelt een anoniem briefje dat Otto Frank kort na de bevrijding ontving. In dat briefje stond dat de schuilplaats van de onderduikers in het Achterhuis was doorgegeven door notaris Arnold van den Bergh, die lid was van de omstreden Joodse Raad. Volgens een getuige die onderzoeksleider Pieter van Twisk sprak, was de Joodse raad in het bezit van lijsten met onderduikadressen.

Specialist Barnouw, die van 1974 tot en met 2014 bij het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies werkte, kent dat briefje ook. Toch ziet hij Van den Bergh als een van de vele verdachten. "Er is geen enkel bewijs dat om die Duitsers nog meer te vriend te houden, ze hen lijsten met adressen gaven. Dus er zit geen smoking gun bij deze man. En een anoniem briefje, daar geef ik als historicus minder om. Dat kan iedereen geschreven hebben."

Zekerheid
Journalist Pieter van Twisk leidde het onderzoek met dertig deskundigen, onder wie criminologen, historici en zelfs een oud FBI agent. Hij geeft toe dat ook hij geen honderd procent zekerheid kan geven, maar bíjna zeker is het volgens Van Twisk wel. "We hebben alle puzzelstukjes en dit is het duidelijkste beeld. Een forensisch statisticus heeft de bewijslast samengebracht en die kwam tot een waarschijnlijkheidspercentage van 85 á 87 procent." Volgens hem een hoog percentage voor een 77 jaar oude zaak. "Wij zeggen ook niet : hij heeft het gedaan, maar hij is de meest waarschijnlijke dader."