C19-vaccinaties hoeven niet te stoppen, eisen Viruswaarheid afgewezen

Nederland hoeft niet te stoppen met het vaccineren tegen het coronavirus. De eisen van protestgroep Viruswaarheid zijn maandag afgewezen door de rechtbank in Den Haag.

Viruswaarheid had een kort geding aangespannen. De groep wilde dat de rechtbank de Staat zou verplichten om de vergunning voor de vier beschikbare vaccins op te schorten. Het gaat om de vaccins van Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca en Janssen. Daarnaast zou de Gezondheidsraad alle adviezen over vaccinaties moeten intrekken, en zouden de leden van de raad hun steun aan de adviezen moeten herroepen. Lees meer bij Skipr.

Van Rechtspraak:

Vorderingen over handelsvergunning BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca en Janssen en adviezen Gezondheidsraad afgewezen
De voorzieningenrechter heeft de vorderingen van drie eisers om de Staat te bevelen ervoor te zorgen dat de handelsvergunningen van de “immunotherapieën" van BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca en Janssen worden geschorst, afgewezen bij gebrek aan belang. Eisers hebben ook geen belang bij hun vordering om de Staat te bevelen een aantal adviezen van de Gezondheidsraad over die “immunotherapieën" in te trekken of te herzien en evenmin bij hun eis gericht tegen negen leden van een Commissie van de Gezondheidsraad persoonlijk hun steun aan 12 van die adviezen in te trekken. Ook die vorderingen zijn daarom afgewezen.

Voor zover eisers rechtstreeks in hun belangen worden getroffen door concrete (corona)maatregelen/besluiten van de Staat, kunnen zij daartegen in rechte opkomen. Dat doen zij in deze procedure echter niet. Zij hebben daarom geen belang bij toetsing van adviezen van de Gezondheidsraad waarop die besluiten of maatregelen mogelijk zijn gebaseerd en evenmin bij schorsing van de handelsvergunningen. Daar komt bij dat een inhoudelijke toetsing van adviezen van de Gezondheidsraad, waarin vele medische en/of ethische aspecten aan de orde komen, het beperkte bestek van een kortgedingprocedure ver te buiten gaat.

Omdat de adviezen worden uitgebracht in naam van de Gezondheidsraad, kunnen de Commissieleden door eisers niet persoonlijk in rechte op de inhoud van deze adviezen worden aangesproken.

Bovendien kan de Staat niet zelfstandig bewerkstelligen dat de vergunningen worden geschorst. Dit kan alleen de Europese Commissie, die de handelsvergunningen ook heeft verstrekt.