Verenigde Staten keurt C19-vaccinatie bij kinderen van 5 tot 12 goed

Een medisch panel van Amerikaanse overheidsadviseurs heeft dinsdag het Pfizer Covid-19-vaccin voor vijf- tot twaalfjarigen goedgekeurd, waarmee de weg is vrijgemaakt om op korte termijn te starten met vaccinaties tegen COVID-19 bij jongere kinderen.

De onafhankelijke deskundigen kwamen tot de conclusie dat de bekende voordelen - zowel direct voor de gezondheid van kinderen, maar ook voor het beëindigen van school- en andere onderbrekingen - zwaarder wegen dan de bekende risico's van het vaccin.

Na een dag van presentaties en debatten was de eindstemming 17 stemmen voor vaccinatie en één onthouding.

De Food and Drug Administration, die de vergadering organiseerde, zal naar verwachting binnenkort formeel groen licht geven, waardoor medio november 28 miljoen jonge Amerikanen voor de prik in aanmerking zullen komen.

"Het is voor mij vrij duidelijk dat de voordelen opwegen tegen het risico als ik hoor over kinderen die op de IC worden geplaatst, die langdurige klachten hebben na hun COVID, en de kinderen die sterven," zei Amanda Cohn van de Centers of Disease Control and Prevention (CDC), die voor stemde.

"Het is nooit wanneer je alles weet -- de vraag is wanneer je genoeg weet," zei Paul Offit, een kinderarts in het Children's Hospital of Philadelphia, die ook voor stemde, maar nadacht over het feit dat meer volledige veiligheidsgegevens in de loop van de tijd beschikbaar zouden komen.

Hij voegde eraan toe dat veel kinderen met een hoog risico er baat bij zullen hebben en dat het theoretische risico van myocarditis, de meest zorgwekkende bijwerking, waarschijnlijk zeer laag zou zijn, gezien de verlaagde dosis van 10 microgram voor kinderen, in plaats van de 30 microgram op oudere leeftijd.

Desondanks hebben verschillende deskundigen hun stem gedeeltelijk 'gecompenseerd' door te zeggen dat zij geen voorstander zijn van brede vaccinatieverplichtingen op scholen en dat de prik een persoonlijke beslissing van de gezinnen zelf moet blijven.

Eerder zei Peter Marks, topwetenschapper op het gebied van vaccins bij de FDA, dat jongere kinderen "verre van gespaard zijn gebleven van de schade  die door COVID-19 wordt aangericht," eraan toevoegend dat er in deze groep 1,9 miljoen infecties zijn geweest en 8.300 ziekenhuisopnames, waarvan ruwweg een derde intensieve zorg nodig had.

Er zijn ook ongeveer 100 sterfgevallen geweest, waardoor het in die leeftijd een top 10 doodsoorzaak is, voegde hij eraan toe.

Zeldzame bijwerkingen
Uit een analyse van Pfizer die de FDA vóór de vergadering had vrijgegeven, bleek dat het vaccin 90,7 procent effectief was bij het voorkomen van symptomatische Covid-19.

FDA-wetenschapper Hong Yang presenteerde een risico-batenmodel waaruit bleek dat bij de huidige besmettingspercentages het vaccin veel meer ziekenhuisopnames door Covid zou voorkomen dan ze zouden kunnen veroorzaken door myocarditis.

Als de overdracht van COVID-19 in de gemeenschap tot een zeer laag niveau zou worden teruggebracht, zou dit standpunt kunnen wijzigen - maar zelfs dan zou vaccinatie de moeite waard kunnen zijn vanwege de risico's op long Covid die worden gezien bij gevallen die niet in een ziekenhuis behoefden te worden opgenomen, voegde zij eraan toe.

Deze omvatten het multisystem inflammatory syndrome bij kinderen (MIS-C), een zeldzame maar zeer ernstige post-virale complicatie, die meer dan 5.000 kinderen van alle leeftijden heeft getroffen en 46 levens heeft geëist.

In de klinische studie evalueerde Pfizer de veiligheidsgegevens van in totaal 3.000 gevaccineerde deelnemers, waarbij de meest voorkomende bijwerkingen mild of matig waren, waaronder pijn op de injectieplaats, vermoeidheid, hoofdpijn, spierpijn en rillingen.

Er waren geen gevallen van myocarditis of pericarditis (ontsteking rond het hart), maar deskundigen waren het erover eens dat er niet genoeg vrijwilligers aan de onderzoeksfase meededen om zeer zeldzame bijwerkingen te kunnen opsporen.

Matthew Oster, een CDC-onderzoeker, gaf een presentatie over wat er tot nu toe bekend is over deze bijwerkingen bij groepen die al in aanmerking komen voor vaccins.

Van de 877 door vaccins veroorzaakte gevallen van myocarditis bij jongeren onder de 29 jaar werden er volgens officiële gegevens 829 in het ziekenhuis opgenomen. De overgrote meerderheid kon na korte tijd weer naar huis, maar vijf moesten op de intensive care worden opgenomen.

Het percentage zal waarschijnlijk lager zijn in de leeftijdsgroep van vijf tot elf jaar dan bij adolescente mannen omdat men vermoedt dat de myocarditis in relatie staat tot testosteron.

Het panel woog dit theoretische risico af tegen het voorkomen van COVID-19, dat vaker en ernstiger myocarditis kan veroorzaken.

De beslissing van het panel komt op een moment dat de Verenigde Staten uit de laatste golf, veroorzaakt door de Delta-variant, opkrabbelt.

In totaal is 57 procent van de totale bevolking nu volledig gevaccineerd.

Het vaccinvertrouwen is de afgelopen maanden gestegen, maar de Verenigde Staten blijven achter bij alle andere G7-landen wat betreft het percentage van de bevolking dat volledig is gevaccineerd tegen Covid-19.

Kindervaccinatie (Foto-Pixabay)
Kindervaccinatie (Foto-Pixabay)