Wie zijn ISIS-K?

ISIS-K - de Islamitische Staat in de provincie Khorasan of ISIS-Khorasan – is een afsplitsing van de Islamitische Staat in Afghanistan. Khorasan is de historische naam voor de regio in Centraal-Azië die delen van Oost-Afghanistan omvat.

De Taliban en ISIS-K zijn gezworen vijanden en strijden al jaren . ISIS-K beschouwt de Taliban als afvalligen en niet toegewijd genoeg in hun benadering van de islam. De leiders van de groep hekelen de overname van Afghanistan door de Taliban, meldde The New York Times. In die zin heeft ISIS-K er belang bij aanslagen uit te voeren die chaos veroorzaken in Afghanistan, en hierdoor de Taliban in verlegenheid zou brengen wat het voor de militante groep moeilijker maakt maken om haar greep op Afghanistan te verstevigen.

De overwinning van de Taliban op Afghanistan "legt een aanzienlijke druk op ISIS om zijn betekenis voor de wereldwijde jihad aan te tonen, wat ISIS nog gevaarlijker maakt omdat ze zichzelf zullen gaan bewijzen", volgens Jennifer Cafarella, een National Security Fellow bij het Institute for the Study of War.

"We kunnen de komende weken en maanden spectaculaire aanslagen in Afghanistan en pogingen daartoe in het Westen gaan verwachten", voegde Cafarella eraan toe. "ISIS zal proberen het bestuur van de Taliban te verzwakken om daarna de religieuze legitimiteit van de Taliban aan te tasten."

Amira Jadoon, een assistent-professor aan de Amerikaanse militaire academie in West Point, was het daarmee eens en vertelde Insider dat ISIS-K "zullen proberen de huidige onstabiliteit in Afghanistan uit te buiten om aanslagen te plegen om hun eigen politieke relevantie te vergroten en tweedracht te zaaien."

ISIS-K 'blijft een krachtige bedreiging'
ISIS-K dook voor het eerst op in 2015 en voerde aanslagen in april van dat jaar uit. Dit was minder dan een jaar nadat ISIS een groot stuk grondgebied in Irak en Syrië had veroverd en een kalifaat had uitgeroepen (dat sindsdien is ingestort).

"ISIS-K" heeft sinds de oprichting in 2015 steun gekregen van de kernleiding van de Islamitische Staat in Irak en Syrië", aldus een rapport 2018 uit van het Centrum voor Strategische en Internationale Studies (CSIS). Terwijl de Islamitische Staat grondgebied verloor, richtte het zich "steeds meer tot Afghanistan als basis voor zijn wereldwijde kalifaat", zei CSIS.

De huidige leider van ISIS-K is Shahab al-Muhajir, en volgens een VN-rapport van juni dit jaar,zou de groep tussen de 1500 en 2000 strijders in Afghanistan hebben.

De groep is "gedwongen zich te decentraliseren", aldus de VN, en bestaat voornamelijk uit cellen die over het land verspreid zijn en die autonoom optreden maar dezelfde ideologie delen. 

"Ondanks territoriale, leiderschaps-, mankracht- en financiële verliezen tijdens 2020" blijft ISIS-K "een bedreiging vormen voor zowel het land als de bredere regio", aldus het VN-rapport.

De VN zei dat alleen al in de eerste vier maanden van 2021 ISIS-K in totaal 77 aanvallen heeft uitgevoerd in Afghanistan. Dit betekende een aanzienlijke stijging ten opzichte van dezelfde periode in 2020, toen het aantal door ISIS-K opgeëiste of toegeschreven aanvallen op 21 stond.

"ISIS-K heeft moeite om voet aan de grond te krijgen in Afghanistan, maar het blijft een krachtige bedreiging en een van de belangrijkste aftakkingen van de wereldwijde ISIS-organisatie", zei Cafarella.

Hoewel ISIS-K "een aanzienlijke afname van zijn operationele capaciteit" heeft ervaren na hun oprichting, zijn ze de laatste twee jaar weer in kracht en capaciteit toegenomen en "hernieuwde het zijn geweld", voegde Jadoon eraan toe.

"Hun sterke punten blijven: de toegang tot een omvangrijke militante pool voor rekrutering, zwakke grensovergangen en een uitgebreid netwerk in Pakistan", zei ze. "ISIS-K zal het vredesakkoord blijven gebruiken als propaganda tegen de Taliban, en mogelijk ook proberen om meer radicalere leden van de Taliban of andere militanten die zich gemarginaliseerd voelen te rekruteren."