'Energietransitie Duitsland veel te duur en onbetrouwbaar'

Nederland moet van het aardgas af en we moeten allemaal groene stroom gaan gebruiken. Dat is de boodschap van alle groene partijen en de mensen met een groen hart. Een mooie droom, die wel eens in een nachtmerrie kan veranderen. Een nachtmerrie met een flink prijskaartje.

In Duitsland zijn ze al jaren bezig met de zogenaamde 'Energiewende', de Duitse energietransitie van fossiele brandstoffen naar groene alternatieven, zoals zonne- en windenergie. Zelfs kernenergie wordt door de oosterburen afgezworen.

Het gevolg? De energie begint onbetaalbaar te worden voor de gemiddelde Duitser. Stroomprijzen liggen een astronomische 43 procent hoger dan het gemiddelde in Europa. Verder wordt Duitsland vaker en vaker getroffen door stroomstoringen.

De Duitse rekenkamer berekende dat Duitsland in de komende vier jaar 520 miljard euro aan subsidie en investeringen moet uitgeven om het elektriciteitsnet geschikt te maken voor fluctuerende hernieuwbare bronnen.

Nederland volgt met het Energie- en het Klimaatakkoord het slechte voorbeeld van de Duitsers. Dit zorgde ervoor dat Ben Voorhorst, voormalig directeur van Tennet: het bedrijf dat zich bezighoudt met electriciteitstransport, eind 2020 al waarschuwde dat binnen vijf jaar de stroomtoevoer "niet meer vanzelfsprekend" is.