IC-baas: 'Voornamelijk COVID-patiŽnten met niet-westerse achtergrond op IC'

Als het aan Armand Girbes, baas van de Intensive Care in het VU Medisch Centrum in Amsterdam lig, mag doventolk Irma bij wijze van spreken vervangen worden door een ander soort tolk. Eentje met een niet-westerse achtergrond.

Girbes merkt op dat in de Randstadse IC's voornamelijk COVID-patiënten liggen met een niet-westerse achtergrond. Op IC’s in ziekenhuizen in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht zijn allochtone COVID-patiënten oververtegenwoordigd.

Lees ook: Imam: 'Coronabesmetting wordt soms verzwegen'

"Als je kijkt naar de verschillen en overeenkomsten met de eerste golf, dan valt op dat wij nu voornamelijk patiënten hebben met een niet-westerse achtergrond, waarbij het ook zo is dat zij de Nederlandse taal niet helemaal machtig zijn", vertelt hij in zijn podcast (zie tweet hieronder).

"We hebben nu natuurlijk persconferenties waarbij er een doventolk is. Dat is buitengewoon goed. Maar hoe is het gesteld met de voorlichting aan de mensen die in Nederland wonen maar die de Nederlandse taal niet goed machtig zijn?" Volgens Girbes moet daar nog eens goed naar gekeken worden door premier Rutte.

De informatie die nu verspreid wordt moet duidelijker en eenvoudiger en bij voorkeur door mensen uit de wijken en het liefst in hun eigen taal. Volgens Girbes komt het allemaal terug op de sociaalculturele verschillen met Nederlanders, waarbij gezinnen met een niet-westerse achtergrond vaker in contact komen met ouderen, omdat hele gezinnen vaak in kleine woningen huizen.

"Dat zijn allemaal sociaal-culturele factoren waar ik natuurlijk minder verstand van heb. Maar je hoeft ook weer geen Einstein te zijn om te bedenken dat dit misschien toch wel belangrijke factoren zijn, gezien het feit dat wij zo’n belangrijke representativiteit zien van deze bevolkingsgroep op de intensive cares", zo meldt Girbes.

De hoogleraar wil niet in 'een hokje geduwd' worden. Hij is zich bewust van het feit dat hij met dit soort feiten snel als racist bestempeld kan worden, maar hij zegt het fenomeen puur ‘als dokter en als wetenschapper’ te bekijken.