Internationals, KNVB en ING komen met steunpakket voor clubs

Naast de enorme impact op de volksgezondheid, leidt de alomaanwezige coronacrisis tevens tot financiële problemen voor vrijwel alle sectoren. Dat geldt ook voor de voetbalclubs. De Nederlandse internationals (mannen, vrouwen én Nederland onder 21), hoofdsponsor ING en de KNVB wilden zich er ook even in mengen en presenteren daarom gezamenlijk een financieel steunpakket voor de clubs. De donaties van de Oranjespelers en ING richten zich op het amateurvoetbal, de KNVB biedt zowel de betaald voetbalclubs als de amateurverenigingen steun. Het gaat om een combinatie van donaties, maatregelen en tegemoetkomingen die in totaal een bedrag van 11 miljoen euro vertegenwoordigen.

Impact coronavirus op voetbalclubs
De coronacrisis heeft impact op het hele maatschappelijke leven en daarmee ook op het voetbal. Het is voorlopig niet mogelijk om wedstrijden te spelen of te trainen. Door niet te spelen drogen de inkomsten van de voetbalclubs snel op terwijl de meeste vaste lasten doorlopen. Hiermee dreigen clubs in financieel zwaar weer te komen. Om de financiële consequenties van de crisis voor clubs enigszins te beperken, is het steunpakket van de internationals, ING en KNVB opgezet.

Financiële hulp aan amateurvoetbal
Voor het amateurvoetbal bestaat het financiële pakket uit donaties van de Oranjespelers en ING, terwijl de KNVB geld van amateurclubs eerder beschikbaar gaat maken en extra geld uit eigen middelen aan het pakket toevoegt. Dit versterkt de financiële positie van deze clubs waardoor zij uitzicht kunnen houden op een goede herstart van het verenigingsleven.

Oranje begint in het amateurvoetbal
De spelers van de Nederlandse elftallen hebben aangegeven graag hun steentje te willen bijdragen aan een sterk amateurvoetbal, een belangrijk en maatschappelijk relevant netwerk van 3.000 verenigingen met in totaal duizenden vrijwilligers en 1,2 miljoen voetballers van jong tot oud. De plek waar ze zelf allemaal ooit zijn begonnen.

ING blijft amateurvoetbal steunen
ING is al ruim tien jaar een voorname sponsor in het Nederlandse voetbal en ondersteunt behalve de nationale selecties ook al jarenlang meer dan 500 amateurverenigingen. Door de huidige omstandigheden hebben amateurclubs naast de doorlopende kosten te maken met het plotseling wegvallen van inkomsten uit bijvoorbeeld kantineverkopen en het wegvallen van sponsors, met name uit het MKB dat ook hard wordt getroffen.

De bank zegt het Nederlandse voetbal te blijven steunen, ook in deze zware tijd, en komt haar huidige sponsorverplichtingen aan de genoemde amateurclubs gewoon na. De bank zegt het belangrijk te vinden om naast de genoemde 500 amateurverenigingen, alle amateurclubs te steunen met de bijdrage aan het financiële steunpakket. Deze donatie komt bovenop alle lopende sponsorverplichtingen en het onlangs gepresenteerde stimuleringsprogramma voor meiden- en vrouwenvoetbal samen met de KNVB.

Steun aan betaald voetbal vanuit KNVB
De totale steun vanuit de KNVB voor het betaald voetbal is opgebouwd uit het versneld beschikbaar stellen van middelen en het met een half jaar opschorten van de aflossingen op de leningen die sommige clubs bij de bond hebben, en daarnaast gaat de KNVB uit de eigen reserves van de sectie betaald voetbal gelden vrijmaken om de clubs te ondersteunen in het overbruggen van deze periode. Daarbij verwacht de KNVB op dit vlak ook onderlinge solidariteit bij de clubs, van de kleinste betaald voetbalorganisaties tot de clubs die Europees voetbal spelen. Voor sterke en aantrekkelijke Nederlandse betaald voetbalcompetities zijn alle clubs hard nodig.

Een van de taken van de bond is bovendien het behartigen van de belangen voor het voetbal. Samen met NOC*NSF trekt de KNVB sportbreed op bij de overheid, eveneens met als doel de clubs te kunnen helpen met organisatorische en financiële problemen als gevolg van de coronacrisis. Al enkele steunmaatregelen zijn nu ook opengesteld voor verenigingen en clubs, zoals de eenmalige uitkering van 4.000 euro via het Noodloket van het ministerie van Economische Zaken en werkgevers kunnen gebruik maken van de NOW-regeling. Ook de vraag hoe gemeenten omgaan met de kosten voor verenigingen loopt.