Afrikaanse Varkenspest in Griekenland, 2e R&O vervoermiddelen verplicht

In verband met de uitbraak van Afrikaanse Varkenspest (AVP) in Griekenland onder gehouden varkens, moeten vervoermiddelen voor evenhoevigen (varkens, runderen, schapen, geiten of herten) die terugkomen uit Griekenland onmiddellijk na binnenkomst in Nederland een 2e reiniging en ontsmetting (R&O) ondergaan op een erkende reinigings- en ontsmettingsplaats. Deze 2e R&O gold reeds voor de EU-risicolanden Roemenië, Litouwen, Polen, Slowakije, Bulgarije en alle landen buiten de Europese Unie oftewel derde landen.

Geladen vervoermiddelen worden eerst gelost waarna ter plekke een 1ᵉ R&O plaatsvindt, waarna dit nogmaals gebeurt op een erkende R&O-plaats. Na afloop van de 2e R&O laat de transporteur het bewijs van reiniging en ontsmetting invullen en ondertekenen door de toezichthouder van de erkende wasplaats. Vervolgens stuurt de transporteur dit bewijs van de 2e R&O naar het centrale meldpunt van de NVWA.