Nederlandse rechters lopen mee met stille tocht Polen

Komende zaterdag, 11 januari 2020, staat een stille tocht gepland tegen de hervormingen van de Poolse rechtspraak in Warschau. Een aantal Nederlandse rechters heeft gehoor gegeven aan de oproep van de Poolse rechtersvereniging om daarin mee te lopen. Naar verwachting lopen er rechters uit zo’n 20 verschillende landen mee in de stille tocht.

De afgelopen jaren heeft de Poolse regering verregaande hervormingen doorgevoerd in de Poolse rechtspraak die in strijd zijn met het EU-recht en -standaarden. De hervormingen hebben de onafhankelijke positie van de rechterlijke macht ernstig ingeperkt. Nieuw dieptepunt is het laatste wetsvoorstel dat al door de Sejm (Poolse Tweede kamer) is aangenomen en dat Poolse rechters verbiedt zich uit te spreken over de onafhankelijkheid van rechters. Volgens dit voorstel mogen zij ook geen politieke activiteiten ondernemen en moeten zij hun lidmaatschap van verenigingen en stichtingen openbaren. Dit alles op straffe van disciplinaire maatregelen.

De Nederlandse Raad voor de rechtspraak heeft sinds de eerste hervormingen van de Poolse rechtspraak in 2016 bij herhaling zowel voor als achter de schermen haar zorgen geuit over de hervormingen van de Poolse rechtspraak. De Raad spreekt haar steun uit voor de Poolse, Nederlandse en Europese collega’s die zaterdag mee zullen lopen met de stille tocht.