'Groeiend verzet tegen abortus in Nederland'

De steun voor het recht voor vrouwen om een abortus te ondergaan komt steeds meer onder druk te staan. Dat zeiden verschillende partijen tijdens een Tweede Kamerdebat, aldus de NOS. Aanleiding zijn toenemende aantallen anti-abortusdemonstraties bij abortusklinieken, maar ook uitlatingen van FVD-leider Thierry Baudet. Kamerleden spreken van een uit de VS overgewaaide tendens.

Organisaties als Schreeuw om Leven posten bij de klinieken en proberen vrouwen zover te brengen dat ze van de abortus afzien. CDA-minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid spreekt van kwalijke intimidatie van kwetsbare vrouwen, maar de SGP heeft het over "counselors" die slechts hulp aanbieden. Wekelijks zouden een paar vrouwen overstag gaan. Klinieken zeggen evenwel dat er regelmatig vrouwen overstuur binnenkomen nadat ze op straat zijn benaderd.

De fracties van VVD, D66, GroenLinks en de PvdA willen dat er een eind komt aan dit soort protesten, maar De Jonge wil het recht om te demonstreren niet indammen. Volgens hem kunnen gemeenten bijvoorbeeld bufferzones instellen. Hoewel de demonstraties volgens de bewindsman in aantal en omvang toenemen, zou het nog steeds om een beperkt fenomeen gaan. Bovendien is het draagvlak voor de abortuswet nog steeds groot, zegt De Jonge. "Ik verwacht geen Amerikaanse toestanden. Daar zijn wij zelf bij. Dit kabinet, en u als Kamerleden."

Verband met de VS
Maar sommige Kamerleden zien dat anders. "Ik had nooit gedacht dat ik anno 2019 nog het recht van vrouwen op abortus moest verdedigen", aldus D66-Kamerlid Pia Dijkstra. Ze ziet een verband met de VS, waar verschillende conservatieve staten strenge wetten hebben ingevoerd in de hoop dat het Hooggerechtshof het recht op abortus uiteindelijk terugdraait.

Volgens Dijkstra en Corinne Ellemeet van GroenLinks probeert FVD-voorman Baudet met de conservatieve Amerikaanse wind mee te zeilen door vraagtekens bij het recht op abortus te plaatsen.

"Vandaag de dag kan het zelfs gebeuren dat nieuw leven in de baarmoeder wordt uitgedoofd, om te vermijden dat de individuele vrijheid wordt verstoord", schreef Baudet onlangs in een essay over de Franse auteur Michel Houellebecq. "Als ze fulltime blijven doorwerken dan wordt het bouwen aan een gezin extreem moeilijk, zelfs onmogelijk. Daarom krijgen vrouwen in de westerse wereld ook steeds vaker minder kinderen", aldus de FVD-leider.

Volgens Baudet leiden vrouwenrechten dus tot de ondergang van Europa, zeiden Dijkstra en Ellemeet tijdens het debat. "Boreale borrelpraat", aldus Dijkstra. De twee FVD-Kamerleden waren overigens niet aanwezig.