Cliteur wilde niet, maar nu wel en is FVD-fractievoorzitter

Bij het Forum Van Democratie beginnen ze al aardig door te krijgen hoe het in de politiek werkt. Nadat nummer 2 van de Eerste Kamerlijst Paul Cliteur een paar weken geleden verklaarde geen fractievoorzitter te willen worden is hij vandaag unaniem door de fractie gekozen als fractievoorzitter van de kersverse FVD-fractie in de senaat.

Na de onrust rond beoogd fractievoorzitter Henk Otten werd er snel naar Cliteur gekeken voor die positie omdat hij na Otten als tweede op de kieslijst stond. Maar de hoogleraar zei daarover in de Telegraaf dat hij geen interesse had in die positie. "Ik zie mezelf als de ideale tweede man, niet als beoogd fractieleider." Maar blijkbaar is de man, die eerder voor de Partij voor de Dieren verkiesbaar was voor het Europees parlement, teruggekomen op dat besluit.

Daarnaast heeft de onervaren fractie al meteen haar oog laten vallen op de voorzittershamer van de Eerste Kamer. Die functie gaat over het algemeen naar iemand van de grootste partij maar dat is zeker geen regel. Toch vindt de partij dat de functie aan haar toekomt. Het FVD kreeg bij de Provinciale Staten verkiezingen en de daar uit volgende Eerste Kamer verkiezingen iets meer stemmen dan de VVD.

Echter zonder Eerste Kamer ervaring de voorzittershamer ter hand nemen zal nog niet meevallen. De senaat staat bol van tradities en gebruiken, daarnaast krijgt de voorzitter onder andere de verbouwing van het Binnenhof op zijn of haar bordje. Toch acht Forum oud-generaal Toine Beukering capabel genoeg om die functie in te vullen. De fractie draagt hem daarom voor als voorzitter van de Eerste Kamer.