Klachtenregen over Gershwin V. kon leven Patrick niet redden

De problemen in het appartementencomplex aan de Braakmankreek in Almere met een van de bewoners daar blijken al jaren te spelen. Afgelopen zondag werd een van de bewoners, Patrick Erkamps, met een knuppel aangevallen op de parkeerplaats van de Braumarkt. Op ongeveer een kilometer afstand van zijn woning. De verdachte blijkt zijn onderbuurman te zijn, Gershwin Eldrin V. De 38-jarige man blijkt al jaren te zorgen voor overlast, zo beweren omwonenden en dat blijkt uit documenten ingezien door onze collega's van Boevennieuws.

Overleg met instanties
Enkele dagen geleden, op 23 mei, heeft er nog een overleg plaats gevonden tussen verontruste bewoners van het appartementencomplex aan de Braakmankreek en de veiligheidsmanager van de gemeente Almere, de politie en woningbouwvereniging Alliantie die de appartementen verhuren. In dit gesprek is afgesproken dat er op 1 juli een plan van aanpak zou komen. Patrick Erkamps zou hier nog hebben aangegeven dat de situatie met zijn onderbuurman niet langer goed zou gaan en dat hij bang was dat de boel zou escaleren.

Een oplossing voor de problemen komt voor hem helaas te laat. Afgelopen zondag werd hij door zijn onderbuurman aangevallen met een knuppel. Gershwin Eldrin V. wachtte hem op op de parkeerplaats van de Braumarkt op en zou hem volgens getuigen van achteren hebben aangevallen met een knuppel waarmee hij hem meermaals op zijn nek en hoofd sloeg. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis vervoerd waar hij later overleed aan zijn verwondingen.

Verklaring Patrick overlast
Uit documenten door ons ingezien blijkt dat dit niet de eerste keer was dat Gershwin Eldrin V. zijn bovenbuurman Patrick met een knuppel aan viel. Ook blijkt dat de problemen tussen hem en Ershwin al vanaf dag één begonnen. Sterker nog, tijdens het tekenen van het huurcontract zou een medewerker van woningbouwvereniging Alliantie hem al hebben gewaarschuwd voor de overlast die zijn onderburen veroorzaakten, zo schrijft Patrick zelf in een al eerder geschreven verklaring.

In deze verklaring is te lezen dat Patrick in juli 2017 in het appartement is gaan wonen. Vanaf het begin was er veel geluidsoverlast, hard geschreeuw, gebonk, harde muziek, gooien met deuren en geluiden van mishandeling. Volgens Patrick Erkamps leek het er op alsof de vrouwelijke bewoonster van het pand onder hem met regelmaat werd geslagen waarbij hij haar ook hoorde roepen van de pijn.

Bedreigen met honkbalknuppel
Hij beschrijft hoe hij op Oudjaarsavond 2017 ziek thuis was en op de bank tv lag te kijken. Na middernacht, rond 01.00 uur brak opeens een hoop kabaal uit in de woning onder hem. Volgens Patrick klonk het alsof er 20 man op de tafel sprongen, stond de muziek op zijn hardst en was het zo erg dat de glazen en planten van de kast en tafel trilden. Vanwege het feit dat het een feestdag was is hij niet direct gaan klagen, maar heeft hij zijn onderburen een paar dagen later hierop aangesproken. Op 4 januari 2018 belde hij bij zijn onderburen aan om zijn beklag te doen over de lawaai tijdens Oudjaarsnacht. Van praten kwam het echter niet, zo beschrijft Patrick.

Gershwin zou hem meteen hebben belaagd toen hij de deur open deed. Terwijl zijn vriendin achter hem stond te schelden maakte Gershwin slaande bewegingen met een honkbalknuppel. Ondetussen zouden ze hem hebben bedreigd met woorden als: "Ik maak je af" en "Je gaat er aan". Toen de honkbalknuppel zijn gezicht schampte heeft Patrick zich omgedraaid en is hij huiswaarts gekeerd, zo beschrijft hij. Vervolgens heeft hij de politie gebeld, een van de agenten die op de melding af was gekomen vertelde hem later dat Gershwin Eldrin V. zo agressief was dat er met hem geen gesprek mogelijk was.

Overlast
In de maanden erna werd de overlast alleen maar erger. Zo beschrijft Patrick Erkamps dat er geluidsoverlast was, dat de hond van zijn onderburen overal maar "mocht schijten", dat er eten door de raam naar buiten werd gegooid in de algemen tuin, en er eten vanuit de auto werd gegooid. Ook zou Gershwin provoceren door een dreigende lichaamshouding en door te spugen vlak voor Patrick op de grond. Hij zegt mondeling te zijn bedreigd met de woorden: "Kankersnitch, we krijgen je nog wel en maken je af."

Naast geluidsoverlast was er ook stankoverlast door een tuin volwietplanten bij zijn onderburen. Hiervoor en klachten over het dealen van drugs zorgde uiteindelijk voor een inval. Volgens Patrick Erkamps ging de arrestatie gepaard met een hoop kabaal en waren er 5 man nodig om Gershwin Eldrin V. af te voeren. Maar hij en zijn buurtbewoners genoten intens van de rust die de dagen daarop volgden. Helaas was dit van korte duur. Enkele dagen later waren de onderburen weer terug en ging het het getreiter verder.

Klachten andere bewoners
Patrick Erkamps is niet de enige geweest die problemen had met zijn onderburen. Ook de bewoner op hetzelfde adres voor hem beschrijft de overlast in een verklaring aan betrokken instanties:

"Ik heb sinds 2010 last van geluid overlast bestaande uit harde muziek, basbonken waarbij alles in mijn appartement trilt, geschreeuw, gebonk, schelden, gestamp, gooien met deuren en geluiden van mishandeling."

"Ik heb getracht een gesprek te voeren met de betreffende buren wat niet tot resultaten heeft geleid maar de zaak naar mijn idee alleen maar erger heeft gemaakt en mij niets anders overbleef dan de politie te bellen. En mij beklag te doen bij de woningbouw vereniging."

"De sfeer onderling de buren is niet meer prettig en vriendelijk. Er is een gespannen sfeer, onvriendelijkheid, er wordt gedreigd en vernielingen worden gedaan aan woningen en eigendomen van de bewoners die er wat van zeggen. De leef omgeving is niet meer prettig."

De problemen in het appartementencomplex zouden al vanaf 2010 spelen. Veelvuldige meldingen bij de woningbouwvereniging en de politie hebben niet ervoor kunnen zorgen dat de rust terug keerde.

Mishandeling andere bewoner
Patrick Erkamps was ook niet de eerste die fysiek werd aangevallen door Gershwin Eldrin V. In 2012 vond er al een vechtpartij plaats tussen Gershwin en een andere buurtbewoner. Deze heeft ook al meerdere keren zijn beklag gedaan bij de gemeente, de woningbouwvereniging en de politie. De geluidsoverlast zou dusdanig erg zijn dat de glazen zelfs nog trilden bij de woningen twee deuren verder. Een van de bewoners van de naastgelegen appartementen vertelt dat de contactpersoon bij woningbouwvereniging Alliantie zijn klachten over overlast op een gegeven moment markeerde als spam, zo werd hem door de woningbouwvereniging meedegedeeld.

Op een dag was de man buiten aan zijn motor aan het werk toen hij werd aangevallen door Gershwin Eldrin V. Hij probeerde zich af te weren terwijl hij werd geslagen. Vervolgens rende Gershwin op zijn motor af en duwde deze om. De man probeerde zijn motor op te vangen waarna het licht bij hem uit ging. Vanaf dat moment zegt hij zich niks meer te kunnen herinneren totdat hij in de keuken stond met zijn buurmeisje naast hem. De man had een ingedeukt gezicht, zijn linkeroog zat 5 centimeter lager en zijn jeukbeen was gebroken. Diezelfde dag nog werd Gershwin opgepakt door een arrestatieteam maar 3 maanden later liep hij alweer vrij rond.

Zijn slachtoffer lag na de mishandeling een week in het ziekenhuis en moest meerdere malen geopereerd worden. Gershwin Eldrin V. heeft volgens de man nooit spijt betuigd en hem zelfs uitgelachen tijdens de rechstzaak. Sinds die tijd is zijn leven er niet meer beter op geworden. Hij slaapt niet meer goed, hij kan niet meer goed zien doordat zijn netvlies aan een oog kapot is en hij is snel moe waardoor hij zijn eigen bedrijf dreigt te verliezen.

Burenruzie
Volgens hem was Patrick Erkamps iemand die zich niet de kaas van zijn brood liet eten. Patrick liet zich niet snel imponeren en was voor de duvel niet bang. Hoewel de bewoners van de omliggende appartementen elkaar waarschuwden wanneer er bij het onderliggende appartement van Gershwin weer wat aan de hand was lukte het niet om Patrick altijd in de gaten houden. Zo ook niet die zondagochtend. Toen een al jaren durende burenruzie over overlast uitliep op een dodelijk geweldsincident. Gershwin Eldrin V. is met de noorderzon vertrokken, hoewel het hem wel nog lukte zijn Facebook te verwijderen na het publiceren van ons eerste artikel.

Contacten
Boevennieuws heeft met meerdere personen en buurtbewoners gesproken die hebben verteld over de spanningen tussen Patrick Erkamps en Gershwin Eldrin V. De overlast die werd veroorzaakt en de veelvuldige klachten die zijn ingediend bij de gemeente, politie en woningbouwvereniging Alliantie. De drie betrokken instanties is ook om een reactie gevraagd. De politie heeft deze toegezegd maar deze hebben wij nog niet ontvangen. Van woningbouwvereniging Alliantie hebben wij nog geen enkele reactie ontvangen. Indien deze nog volgen zullen deze worden toegevoegd aan dit bericht. De gemeente Almere zegt niet op vragen in te gaan lopende het onderzoek.