'Meer aandacht voor Atatürk op Nederlandse scholen'

De vakvereniging geschiedenisleraren (VNG Kleio) pleit voor meer nadruk op internationale geschiedenis. Dat zou leerlingen met een migrantenachtergrond meer bij de lessen kunnen betrekken, en zowel hen als de anderen helpen om de toestand in de wereld beter te begrijpen. Voorzitter Ton van der Schans noemt als voorbeeld de huidige situatie in Turkije.

"Bijna een op de vijf leerlingen in het voortgezet onderwijs is van niet-westerse afkomst", zegt Van der Schans tegen de NOS. Daardoor zou het belang zijn toegenomen om niet alleen vanuit het Nederlandse perspectief geschiedenis te onderwijzen.

In het kort komt dat er volgens hem op neer dat niet alleen Willem van Oranje wordt behandeld, maar er ook meer aandacht komt voor Mustafa Kemal Atatürk, de grondlegger van Turkije. Als dat gebeurt zou het ook helpen om de huidige ontwikkelingen in Turkije te begrijpen en te bespreken, stelt de vakvereniging.

Onderwijsvernieuwing
Momenteel vinden er gesprekken plaats over onderwijsvernieuwing, en de vakvereniging zet daarbij in op meer internationaal georienteerde geschiedenisles. Van der Schans benadrukt wel dat onderwerpkeuzes niet continu moeten worden afgestemd op afkomstverhoudingen. In het huidige curriculum zou nu echter te weinig aandacht zijn voor "historische kwesties, die van alle tijden, plaatsen en culturen zijn en waarin afkomst van leerlingen een nadrukkelijke plaats inneemt". Maar die kunnen worden ondergebracht bij overkoepelende thema's als staatsinrichting, machtsverdeling en ongelijkheid.

Volgens Van der Schans is het vak geschiedenis er om scholieren de verhoudingen te leren tussen Nederland, Europa en de rest van de wereld. "De geschiedenisles moet geen verlengstuk worden van belangengroepen of emancipatiebewegingen, maar de geschiedenisdocent moet er wel zijn om de complexe en onoverzichtelijke wereld wat helderder te maken."

Het gaat de geschiedenisleraren met name om het voortgezet onderwijs, maar ze staan een logische overgang vanuit het basisonderwijs voor. Daar zou dus al een begin moeten zijn gemaakt met dit idee.