Ontslag doktersassistente om verzwijgen relatie met patiŽnt (85)

De kantonrechter in Bergen op Zoom heeft de arbeidsovereenkomst tussen een huisartsenpraktijk uit Roosendaal en een doktersassistente ontbonden. De vrouw (nu 54 jaar oud) verzweeg de relatie die ze had met een 85-jarige patiënt en de financiële belangen die ze daarbij had. Ze was betrokken bij een euthanasieverzoek voor de patiënt en begeleidde hem bij zijn verstervingstraject toen euthanasie geweigerd werd door het negatief advies van een tweede arts. De huisarts hoorde pas van de relatie na het overlijden van de patiënt en vroeg haar ontslag aan.

Enige erfgenaam
De behandelend huisarts uit de maatschap delegeerde een aantal taken met betrekking tot deze patiënt aan zijn assistente. Ze ging in 2014 voor het eerst op huisbezoek bij de patiënt, die ze daarvoor al begeleidde bij bezoeken aan de praktijk. In 2015 zette de man de doktersassistente als enige erfgenaam in zijn testament. De vrouw scheidde vervolgens op papier van haar echtgenoot en ging om fiscale redenen een geregistreerd partnerschap aan met de patiënt. In deze periode kocht de man een nieuwe woning waarin de doktersassistente op enig moment is gaan wonen. Hij overleed enkele maanden later. De voormalige echtgenoot van de vrouw is nog steeds haar levenspartner.

De uitspraak
De kantonrechter stelt vast dat de doktersassistente een financieel belang had bij het overlijden van de patiënt, zodat van de vereiste afstand die een zorgverlener dient te bewaren tot zijn patiënt ook om deze reden geen sprake meer was. Zij had ervoor moeten kiezen af te zien van de opgetuigde ‘regeling’ of de huisartsenpraktijk daar in ieder geval van op de hoogte moeten stellen. De kantonrechter acht het zeer kwalijk dat de vrouw dit zelf niet heeft ingezien en kennelijk nog steeds niet inziet. De kantonrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de doktersassistente ernstig verwijtbaar heeft gehandeld en ontbindt de arbeidsovereenkomst op die grond.