Rode Kruis staat slachtoffers van tsunami Indonesië bij

Het Rode Kruis verleent eerste hulp aan de slachtoffers van de tsunami in Indonesië. Bijna duizend mensen raakten gewond en er zijn 222 mensen omgekomen. In totaal werden 558 huizen, negen hotels, tientallen huizen en honderden auto's en boten zwaar beschadigd. De verwachting is dat het aantal slachtoffers verder zal oplopen. 3FM Serious Request: Lifeline zet zich juist deze week in voor het Rode Kruis om mensen beter voor te bereiden op natuurrampen.

Levens redden
Direct na de ramp zijn vrijwilligers van het Indonesische Rode Kruis gaan helpen in de getroffen gebieden. Eerste prioriteit van de hulpverleners is het redden van overlevenden, verlenen van eerste hulp, puin ruimen en bergen van lichamen. Vanuit de regionale opslagplaats in Banten distribueert het Rode Kruis drinkwater, dekzeilen, hygiënesets en schoppen en bijlen.

Veel toeristen
Naarmate een duidelijker beeld ontstaat van de omvang van de ramp in Indonesië wordt beoordeeld welke verdere hulp nodig is. De tsunami is veroorzaakt door een onderzeese landverschuiving als gevolg van verhoogde activiteit van vulkaan Anak Krakatau. Deze vulkaan ligt in de Straat van Soenda, de doorgang van de zee tussen de eilanden Java en Sumatra. Het zwaarst getroffen is de provincie Banten op Java. Voor de kerstperiode zijn hier veel toeristen neergestreken bij de populaire stranden aan de kust van west Java.

Bescherming tegen natuurgeweld
De ramp in Indonesië bevestigt het belang van het thema 'Bescherming tegen natuurgeweld', waarvoor het Rode Kruis deze week samen met #3FM Serious Request: Lifeline geld ophaalt. Het Rode Kruis wil meer mensen helpen die altijd in angst leven voor een volgende ramp en die zich niet kunnen beschermen tegen de gevolgen ervan.

De hulporganisatie wil meer evacuatie-oefeningen organiseren en speciale schuilplaatsen inrichten, zodat de inwoners zichzelf sneller en beter in veiligheid kunnen brengen. Daarnaast moeten waarschuwingssystemen zoals waterpeilmeters helpen bij het inschatten van overstromingsgevaar. Mensen ontvangen megafoons, waarmee ze zo nodig waarschuwingen snel en effectief kunnen verspreiden. Mede hierdoor kun ze helpen voorkomen dat mensen gewond raken en onnodig overlijden.

Reactie Koning
Inmiddels hebben ook Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima hun medeleven betuigd in een officiële verklaring: "De tsunami die zaterdagavond de kustbewoners aan weerszijden van de Straat van Soenda overrompelde, heeft veel slachtoffers gemaakt. Wij leven mee met alle getroffen families en zijn in gedachten bij hen en bij de hulpverleners die levens trachten te redden.”

Rode Kruis staat slachtoffers van tsunami Indonesië bij (Foto: Red Cross International)
Rode Kruis staat slachtoffers van tsunami Indonesië bij (Foto: Red Cross International)

Rode Kruis staat slachtoffers van tsunami Indonesië bij (Foto: Red Cross International)
Rode Kruis staat slachtoffers van tsunami Indonesië bij (Foto: Red Cross International)