Sportclub SC Twijzel alsnog vervolgd voor dood door schuld

Op donderdag 6 december 2018 behandelt de rechtbank in Leeuwarden de zaak tegen voetbalvereniging SC Twijzel. Het OM verdenkt de sportclub van dood door schuld en het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel door schuld.

Op 21 mei 2014 kwam een meisje om het leven en raakten andere kinderen gewond toen de dakplaat van de dug-out op het sportveld kantelde en terechtkwam op de kinderen die op de dug-out zaten.

Art. 12 Sv
Eerder besloot het OM niet over te gaan tot vervolging van de gemeente Achtkarspelen of voetbalvereniging SC Twijzel. De officier van justitie was van oordeel dat er onvoldoende bewijs was om te komen tot het bewijs van schuld in strafrechtelijke zin. Daarnaast was de officier van justitie van mening dat een strafrechtelijke vervolging vanuit maatschappelijk oogpunt geen toegevoegde waarde meer had. Tegen deze beslissing is door de ouders van de slachtoffers een klacht ex art. 12 Sv. ingesteld.

Het Hof oordeelde dat voetbalvereniging SC Twijzel wel aanmerkelijk nalatig en onachtzaam heeft gehandeld en heeft het OM bevolen alsnog tot vervolging over te gaan.

Onderzoek
De officier van justitie die belast is met de vervolging van de sportclub besloot nader aanvullend onderzoek te laten verrichten en opnieuw met betrokkenen en getuigen te gaan praten. Al deze informatie is gevoegd bij de eerdere onderzoeksresultaten en hebben geleid tot de tenlastelegging zoals die nu behandeld wordt.

De zitting begint om 9.00 uur en zal de hele dag in beslag nemen.