Azteekse 'schedeltoren' groter dan gedacht, vooral gezonde mensen geofferd

In en onder de straten van Mexico-Stad bevinden zich de restanten van de Templo Mayor, de grootste tempel van Tenochtitlán. Dat was ooit de naam van wat nu Mexico-Stad is en het was destijds de hoofdstad van het imposante, door de Spanjaarden uitgemoorde Azteekse rijk.

In die tempel werd drie jaar geleden een wat lugubure ontdekking gedaan: verhalen over schedeltorens, waar de schedels van geofferde mensen op terecht kwamen, bleken niet zo uit de dikke duim van Spanjaarden gezogen te zijn als men dacht. 

Voorin de Templo Mayor was een ruime voor een groot rek met schedels, aan beide zijden geflankeerd door torens van honderden ingemetselde schedels. Onderzoekers zijn al twee jaar bezig om de schedels te onderzoeken en analyseren en zijn nu met wat resultaten gekomen.

In eerste instantie dacht men dat er misschien zo'n zevenhonderd schedels tentoon werden gesteld aan de Azteekse bevolking, maar dat lijken er nu waarschijnlijk zelfs een paar duizend te zijn geweest. Er zijn in elk geval 180 volledig intacte schedels gevonden en nog duizenden fragmenten.

Uit onderzoek blijkt dat zo'n 75 procent van de schedels afkomstig zijn van gezonde mannen, vermoedelijk tussen de 20 en 35 jaren jong. Een kwart komt van vrouwen, waarbij het vermoedelijk om slaven gaat, en zelfs hun kinderen. Zij werden waarschijnlijk uit verre delen van het rijk gehaald.

Het ging allemaal vrij soepel: als je de sjaak was werd je de tempel op getrokken, waar je nog werkende hart eruit werd gesneden. Dat werd aan de hemel getoond, waarna de priester je hoofd afsneed. In je schedel kwam dan een groot gat, want anders kon het niet op het rek geplaatst worden.

Uiteraard werd het allemaal ter eer en glorie van de lokale goden gedaan. De voornaamste god, aan wie de Templo Mayor gewijd was, was Huitzilopochtli. Die had het druk, want hij/zij/het was god van de oorlog, van de zon én van, jawel, mensenoffers.

Meer uitleg over de situatie (Bron: YouTube)