EU-landen: maximaal jaar grenscontroles

EU-landen mogen hun binnengrenzen maximaal een jaar lang controleren als er sprake is van een bedreiging van de interne veiligheid of openbare orde. De 28 lidstaten hebben daar overeenstemming over bereikt. Zij gaan hierover onderhandelen met het Europees Parlement als dat zijn standpunt heeft bepaald.

In de Schengenzone geldt in principe vrij verkeer van personen. Een land moet wel aantonen dat paspoort- of andere controles echt gerechtvaardigd zijn, zoals Frankrijk dat heeft gedaan na de aanslagen van 2015. Dat moet garanderen dat controles alleen als laatste redmiddel worden ingezet, terwijl lidstaten toch meer flexibiliteit krijgen.

Nu kan een land toestemming aan de Europese Commissie vragen om zijn grenzen zes maanden te mogen controleren, hoewel verlenging mogelijk is. Brussel had in september voorgesteld die termijn te verdubbelen. Met verlengingen zou dat in "uitzonderlijke situaties"in totaal drie jaar mogen, maar de lidstaten willen het houden bij een jaar. Halverwege moet de commissie wel nog een oordeel geven.

EU-landen: maximaal jaar grenscontroles
EU-landen: maximaal jaar grenscontroles (Foto: ANP)