Scholen gebruiken miljoenen voor passend onderwijs niet

Scholen in Noord- en ZuidHolland houden miljoenen euro's in kas die bestemd zouden zijn voor zorgleerlingen. In het gebied tussen Texel en Leiden werd een bedrag van zo'n 33 miljoen euro toegevoegd aan de reserves van het voortgezet onderwijs, en nog eens 14 miljoen bij de basisscholen. Alleen in Amsterdam geeft men wel al het geld uit.

Het zogenaamde passend onderwijs werd ingevoerd in 2014 en heeft als doel om zo veel mogelijk leerlingen in het reguliere onderwijs te laten meedoen, om zo het dure speciaal onderwijs te laten krimpen. Ook zou het voor veel leerlingen beter zijn om 'gewoon mee te doen met de rest'. Alleen hebben zorgleerlingen natuurlijk wel extra ondersteuning nodig, en daarvoor krijgen scholen meer geld. Of liever: de samenwerkingsverbanden.

De samenwerkingsverbanden beheren die fondsen om ze goed te kunnen verdelen maar ook kennis te kunnen centraliseren binnen een gebied. Iedere school is verplicht aangesloten bij een samenwerkingsverband. Helaas is de financiële verantwoording van de samenwerkingsverbanden bijzonder schimmig: schoolbesturen, ouders en ook Tweede Kamerleden hebben nauwelijks inzicht in het huishoudboekje.

Nu zou het natuurlijk wel kunnen dat alles fantastisch gaat en er nog steeds geld overblijft, maar dat is niet zo. Het aantal thuiszitters stijgt, en GroenLinks-kamerlid Lisa Westerveld stelde daar onlangs al vragen over. Eind vorig jaar concludeerde de Rekenkamer ook al dat 'niemand weet waar de samenwerkingsverbanden hun geld aan uitgeven'.

Maar de reserves lopen op, en toch is verantwoordelijk minister Arie Slob niet van plan om een plafond in te stellen omdat hij de verschillen tussen de samenwerkingsverbanden te groot vindt. Wel werkt hij aan een wet die het openbaar maken van de financiële huishouding vanaf 2019 verplicht stelt.

Is passend onderwijs een goed idee, of schaffen we het liefst zo snel mogelijk weer af? Geef je mening in de reacties!