ACM tikt energiebedrijven op de vingers

De consument heeft recht op een energierekening die hij kan controleren en begrijpen. Toch verschillen de facturen van energiebedrijven sterk op deze punten. Van de 40 energiebedrijven waarvan de Autoriteit Consument & Markt (ACM) de energiefacturen heeft onderzocht, stuurden slechts 16 bedrijven duidelijke facturen op de peildatum van 1 juli 2017. 21 bedrijven moeten wat dit betreft nog enkele stappen zetten. Drie bedrijven presteren dermate slecht dat de ACM een last onder dwangsom heeft aangekondigd.

De ACM had eerder vastgesteld dat de controleerbaarheid en begrijpelijkheid van de energierekening beter kan en moet. De toezichthouder had de energiebedrijven tot 1 juli 2017 de tijd gegeven om met aanpassingen te komen. De ACM heeft onderzocht of de energiebedrijven op die datum inderdaad controleerbare en begrijpelijke energierekeningen versturen. Uit dat onderzoek blijkt dus dat dit sterk uiteenloopt.

Uitgangspunten
De ACM heeft gecontroleerd of de facturen begrijpelijk zijn en of deze in opzet eenvoudig te herleiden zijn naar het contract en naar prijswijzigingsinformatie. De ACM heeft geen onderzoek gedaan naar de correctheid van de facturen.

De ACM keek bij het onderzoek of tarieven die tussentijds aangepast waren, afzonderlijk vermeld werden op de factuur en niet als gemiddelde over de hele factuurperiode. Anders kan de consument volgens de ACM niet eenvoudig herleiden of hij daadwerkelijk de tarieven heeft gekregen zoals ze in het contract staan, en die tussentijds zijn gecommuniceerd bij een prijswijziging. Verder moet op de rekening met dezelfde eenheden als in het contract worden gewerkt  (dus niet bijvoorbeeld in het contract per maand en op de rekening per dag).

Bernadette van Buchem, directeur Consumenten van de ACM: "Bijna de helft van de consumenten neemt zijn energierekening door. Zij moeten het hele traject van aanbod naar contract naar factuur kunnen controleren en begrijpen. Dan kunnen zij makkelijk nagaan of de leverancier heeft geleverd wat er was afgesproken en tegen welke prijs."

Staat jouw energieleverancier in het rijtje hieronder? Gefeliciteerd; dan heb jij een, volgens de ACM, begrijpelijke energiefactuur! Deze 16 bedrijven hebben namelijk wel hun zaken op orde aldus de ACM. 

Naam vergunninghouder Handelsnaam
CEN B.V. WoonEnergie
Coöperatieve Duurzame Energie Unie U.A. om
De Nederlandse Energie Maatschappij B.V. NLE
De Vrije Energie Producent B.V. DVEP Energie
DELTA Comfort B.V. Delta
Eneco Consumenten B.V. Eneco
Energiedirect B.V. Energiedirect.nl
Essent Retail Energie B.V. Essent
HVC Energie B.V. HVC
MAIN Energie B.V. MAIN Energie
Oxxio Nederland B.V. Oxxio
Qurrent Nederland B.V. Qurrent
Qwint B.V. Qwint Energie
Raedthuys Energie B.V. Pure Energie
ServiceHouse B.V. ServiceHouse
Vandebron Energie B.V. Vandebron

ACM tikt energiebedrijven op de vingers  (Foto: Autoriteit Consument & Markt)
ACM tikt energiebedrijven op de vingers (Foto: Autoriteit Consument & Markt)