Veel vluchtelingen plegen misdaden in Duitsland

Een uitgelekt rapport van de Duitse federale politie, laat zien dat asielzoekers in 2014/2015 meer dan 200.000 misdaden begaan hebben. Hieruit kan de conclusie worden getrokken dat ongeveer 1 op de 5 van de (redelijk) recent aangekomen vluchtelingen een delict op zijn/haar naam heeft staan.

Het rapport was eigenlijk alleen inzichtelijk voor de politie en andere ambtenaren, maar het dagblad Bild heeft hier beslag op kunnen leggen. Dit meldt de internationaal georiënteerde omroep Deutsche Welle.

Het document wijst uit dat vluchtelingen verantwoordelijk zijn voor 208.344 misdaden.

32 procent hiervan heeft te maken met bedrog of fraude zo'n 33 procent betreft diefstal. Slechts 1 procent van alle delicten betrof seksueel geweld. Hierbij dient de kanttekening gemaakt worden dat de aanrandingsgolf die tijdens nieuwjaar door Duitsland en andere Europese landen trok, niet is meegenomen in de cijfers. Hiermee zou dit percentage waarschijnlijk flink oplopen.

De massale criminaliteit is niet gelijkelijk verdeeld over de verschillende etnische groepen. Proportioneel gezien kwamen er veel overtreders uit Nigeria, Eritrea en Balkanlanden zoals Servië en Albanië. In totaal kwam 24 procent van de vergrijpen op naam van de Syriërs. 2 procent van de vluchtelingen zijn Serven, toch is deze relatief kleine groep verantwoordelijk voor 13 procent van de alle misdaden, begaan door nieuwkomers.

Sinds het spel Tarrarush in meerdere Duitse steden, maar met name Keulen, gespeeld werd, is de stemming in Duitsland ten opzichte van de asielpolitiek behoorlijk omgeslagen. Veel Duitsers zijn van mening dat de regering en de media samenwerkten om het incident in Keulen in de doofpot te stoppen. Ze zouden de wantoestanden bagatelliseren. De burgemeester van Keulen, mevrouw Reker, was zelfs na het bekend worden van de toestand zels zo schofterig om de schuld neer bij de slachtoffers neer te leggen. Tevens dokterde zij een gedragscode uit, die Keulse vrouwen zich eigen zouden moeten maken. Mensen die hierover klagen en het beestje wél bij naam noemen, maken zelfs kans bedreigd te worden. 

40 procent van onze Oosterburen vinden dat Merkel de pijp aan Maarten moet geven, dit vanwege de ongecontroleerde binnenkomst van een -geschatte- miljoen vluchtelingen. De bondskanselier heeft toegegeven dat de regering de situatie niet meer in de hand heeft.