Kamer hoort sneller over problemen spoor

De Kamer zal voortaan eerder worden geïnformeerd over budgetoverschrijdingen bij grote spoorprojecten. Dat zal al gebeuren op het moment dat het ministerie van Infrastructuur en ProRail concluderen dat een aanpassing 'onontkoombaar' is, aldus staatssecretaris Wilma Mansveld vrijdag in een brief aan de Kamer.

De exacte omvang van de overschrijding is dan nog niet altijd bekend, aldus de bewindsvrouw. Ze ligt in de Kamer zwaar onder vuur vanwege de problemen op het spoor.

Verder blijkt uit onafhankelijk onderzoek naar twee grote spoorprojecten dat de afspraken en spelregels tussen ministerie en spoorbeheerder over de besluitvorming en informatie-uitwisseling daarbij niet correct zijn toegepast. Volgens de onderzoekers is er sprake van 'te weinig hard en zakelijk projectmanagement'. Mansveld schrijft de 'stevige conclusies' over te zullen nemen.

Kamer hoort sneller over problemen spoor
Kamer hoort sneller over problemen spoor (Foto: ANP)