Wilders pleit voor anti-shariaverklaring

Als het aan Geert Wilders ligt, zijn alle Nederlanders afkomstig uit een Islamitisch land in de toekomst verplicht een anti-shariaverklaring te ondertekenen. Doe je dat niet, dan kan je de koffers pakken en mag men terug naar de zandbak van herkomst.

Dit is het tweede volstrekt onwerkbare en onzinnige voorstel van Wilders in een week tijd. Eerder doorbrak hij de prettige stilte door instanties te verplichten dat zwarte Piet geen andere kleur dan zwart mag hebben. Volgens zijn laatste voorstel zou zwarte Piet ook een anti-shariaverklaring moeten ondertekeningen, daar het volgens de overlevering een Moor betreft.

"Het is natuurlijk bedoeld en gericht op moslims, maar dat kan niet, want men staat niet als zodanig geregistreerd", weet het enig lid van de PVV te vertellen. "Met iedereen die een paspoort heeft uit een islamitisch land heb je ongeveer iedereen te pakken."

Wilders reageert op zijn typische en karakterstieke wijze op de Troonrede die koning bier vanmiddag afstak. Volgens Geert zullen extremistische islamieten niet onder de indruk zijn wanneer de koning rept over 'de haat die elders in de wereld mensen in het verderf stort, mag niet overslaan naar onze straten'. Er hadden naar het idee van absolute leider van de PVV iets van maatregelen bij moeten staan. Bovengenoemd voorstel zou een van deze maatregelen moeten zijn.