Eigen Huis: niet nóg meer belasting

Huiseigenaren moeten dit jaar niet geconfronteerd worden met een onverwachte lastenstijging door de verhoging van het eigenwoningforfait. Vereniging Eigen Huis wil dat de verhoging van 0,60 naar 0,70 procent voor dit jaar niet wordt doorgevoerd. Het jaar moet gebruikt worden om aan de systematiek van de heffing te sleutelen, vindt de huiseigenarenvereniging.

De verhoging van het eigenwoningforfait is een gevolg van het koppelen ervan aan de - sterk gestegen - huurprijzen. De lastenstijging kwam op de laatste dag van het jaar aan het licht door publicaties van het ministerie van Financiën. Het forfait van 0,70 procent moeten woningbezitters bij hun inkomen optellen. Ze moeten over dat bedrag dus belasting betalen.

"Nu door bijzondere marktomstandigheden een ongewenst effect optreedt, kun je je afvragen of de methodiek voor het berekenen van het eigenwoningforfait nog wel klopt", verklaart directeur van Eigen Huis Rob Mulder. "Wij roepen het ministerie op daar onderzoek naar te doen en met voorstellen te komen waarmee het huidige ongewenste effect kan worden voorkomen."

Eigen Huis wil daarnaast van minister voor Wonen Stef Blok (VVD) weten hoeveel de verhoging van het forfait precies oplevert. "De aaneenschakeling van verliezen en lastenverzwaringen moet voor eigenhuisbezittend Nederland niet nog groter worden."