Feyenoord in bezwaar tegen crisisheffing

Feyenoord tekent bezwaar aan tegen de crisisheffing over 2013. De Rotterdamse club is het er niet mee eens dat de heffing op hoge salarissen, die in 2012 als eenmalige maatregel werd gepresenteerd, nu toch ineens een jaar langer van kracht wordt als het aan het kabinet ligt.

De crisisheffing betekende dat bedrijven een extra belasting van zestien procent moesten betalen over salarissen hoger dan 150 duizend euro per jaar. De voetbalclubs liepen vorig jaar al te hoop tegen de eenmalige maatregel omdat zij relatief veel hoge salarissen uitbetalen.

Feyenoord-directeur Eric Gudde verwacht dat de vele bezwaren tegen de crisisheffing over 2012 tot een rechtszaak leiden. De verlenging van de 'eenmalige' heffing betekent dat de overheid 'niet betrouwbaar' is, meent Gudde.

De verlenging van de heffing hindert Feyenoord bij het terugkeren in de zwarte cijfers. "Dit helpt natuurlijk helemaal niet. Ook ontkomen we er niet aan om maatregelen te nemen als het niet vervullen van vacatures en het schrappen van projecten."

Gudde heeft zijn hoop gevestigd op de Eerste Kamer. "Daar zullen toch nog wel mensen zijn, die net als de rest van Nederland vinden dat afspraak gewoon afspraak is?"